Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Aktualizacja składu ZK i KR DOC
 2. Ankieta kynologiczna PDF
 3. Ankieta dane osobowe myśliwego PDF
 4. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej PDF
 5. Arkusz wyceny medalowej daniela PDF
 6. Arkusz wyceny medalowej dzika PDF
 7. Arkusz wyceny medalowej jelenia PDF
 8. Arkusz wyceny medalowej lisa PDF
 9. Arkusz wyceny medalowej rogacza PDF
 10. Deklaracja do Koła Łowieckiego DOC
 11. Deklaracja do PZŁ (osoba fizyczna) DOC
 12. Deklaracja do PZŁ (osoba prawna) DOC
 13. Druk – Ustawowe pojęcie organów bezpieczeństwa państwa DOC
 14. Druk informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego DOC
 15. Druk oświadczenia lustracyjnego DOC
 16. Formularz inwentaryzacji zwierzyny 2022 DOC
 17. Instrukcja EKEP PDF
 18. Metryka pomiarowa wielkości powierzchni uszkodzonej i wysokości odszkodowania PDF
 19. Normy czasu pracy PDF
 20. Pełnomocnictwo dla księgowej koła PDF
 21. Prawidła strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ PDF
 22. Projekt Preliminarza budżetowego PDF
 23. Promesa – przyjęcie członka do koła PDF
 24. Protokół – inwentaryzacja zw. drobnej PDF
 25. Protokół – zasiedlenia zwierzyną woliery, obwodu PDF
 26. Protokół kontroli koła pod względem ASF PDF
 27. Protokół na okoliczność stwierdzenia ubytków zwierzyny PDF
 28. Protokół z czynności gospodarczej PDF
 29. Protokół z taksacji zajęcy i kuropatw PDF
 30. Specyfikacja PDF
 31. Sprawozdanie ASF XLSX
 32. Sprawozdanie finansowe koła Łowieckiego PZŁ PDF
 33. Sprawozdanie z polowania zbiorowego – aktualne PDF
 34. Sprawozdanie z pozyskanej zwierzyny w sezonie łowieckim DOC
 35. Sprawozdanie z treningu strzeleckiego PDF
 36. Strój organizacyjny wraz z dystynkcjami PDF
 37. Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego PDF
 38. Uchwala ZK ws. nadania statusu Rezydenta DOC
 39. Uchwała ZK ws. nałożenia kary porządkowej zawieszenia w polowaniu DOC
 40. Uchwała ZK ws. nałożenia kary porządkowej zawieszenia w kole DOC
 41. Uchwala ZK ws. skreślenia z listy członków Kola DOC
 42. Uchwala ZK ws. przyjęcia do Koła DOC
 43. Uchwala ZK ws. odmowy przyjęcia do Koła DOC
 44. Uchwala ZK ws. nałożenia kary porządkowej nagany DOC
 45. Uchwala ZK o zaliczeniu stażu DOC
 46. Uchwala ZK o nie zaliczeniu stażu DOC
 47. Umowa kupna-sprzedaży broni PDF
 48. Umowa ugody PDF
 49. Umowa użyczenia broni i amunicji PDF
 50. Ustawa PRAWO ŁOWIECKIE – Tekst jednolity 2018 rok PDF
 51. Wniosek – o urlopowanie DOCX
 52. Wniosek na odznaczenie myśliwego DOC
 53. Wniosek na odznaczenie Koła Łowieckiego DOC
 54. Wniosek na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa DOC
 55. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu podstawowego PDF
 56. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu selekcjonerskiego PDF
 57. Wniosek i uchwala ZK o przyjecie na staż DOC
 58. Wzór Rocznego Planu łowieckiego (od 2022) DOC
 59. Wzór umowy o prace ze strażnikiem łowieckim, powołania strażnika PDF
 60. Zakładowy plan kont koła łowieckiego PDF
 61. Zapytanie o udzielenie informacji o karalności PDF
 62. Załącznik do ŁOW-1 PDF
 63. Zestawienie druków DOC
 64. Zgłoszenie szkody PDF
 65. Zgłoszenie szkody DOC
 66. ŁOW 1 – Sprawozdanie roczne DOC
 67. Załącznik do ŁOW-1 DOC
 68. INSTRUKCJA Nr 1 ŁOW-1 DOC
 69. ZK Wezwanie do zapłaty zaległych skladek DOC