Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Ankieta kynologiczna PDF
 2. Arkusz inwentaryzacji zwierzyny – papierowy DOC
 3. Arkusz inwentaryzacji zwierzyny od 2018 roku DOC
 4. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej PDF
 5. Arkusz wyceny medalowej daniela PDF
 6. Arkusz wyceny medalowej dzika PDF
 7. Arkusz wyceny medalowej jelenia PDF
 8. Arkusz wyceny medalowej lisa PDF
 9. Arkusz wyceny medalowej rogacza PDF
 10. Deklaracja do Koła Łowieckiego DOC
 11. Deklaracja do PZŁ (osoba fizyczna) DOC
 12. Deklaracja do PZŁ (osoba prawna) DOC
 13. Druk – Ustawowe pojęcie organów bezpieczeństwa państwa DOC
 14. Druk informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego DOC
 15. Druk oświadczenia lustracyjnego DOC
 16. Instrukcja EKEP PDF
 17. Metryka pomiarowa wielkości powierzchni uszkodzonej i wysokości odszkodowania PDF
 18. Normy czasu pracy PDF
 19. Pełnomocnictwo dla księgowej koła PDF
 20. Prawidła strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ PDF
 21. Projekt Preliminarza budżetowego PDF
 22. Promesa – przyjęcie członka do koła PDF
 23. Protokół – inwentaryzacja zw. drobnej PDF
 24. Protokół – zasiedlenia zwierzyną woliery, obwodu PDF
 25. Protokół kontroli koła pod względem ASF PDF
 26. Protokół na okoliczność stwierdzenia ubytków zwierzyny PDF
 27. Protokół z czynności gospodarczej PDF
 28. Protokół z taksacji zajęcy i kuropatw PDF
 29. Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich województwa kujawsko-pomorskiego PDF
 30. Specyfikacja PDF
 31. Sprawozdanie ASF XLSX
 32. Sprawozdanie finansowe koła Łowieckiego PZŁ PDF
 33. Sprawozdanie z polowania zbiorowego – aktualne PDF
 34. Sprawozdanie z pozyskanej zwierzyny w sezonie łowieckim DOC
 35. Sprawozdanie z treningu strzeleckiego PDF
 36. Strój organizacyjny wraz z dystynkcjami PDF
 37. Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego PDF
 38. Uchwała ZK ws. nałożenia kary porządkowej zawieszenia w polowaniu DOC
 39. Uchwała ZK ws. nałożenia kary porządkowej zawieszenia w kole DOC
 40. Uchwala ZK ws. skreślenia z listy członków Kola DOC
 41. Uchwala ZK ws. przyjęcia do Koła DOC
 42. Uchwala ZK ws. odmowy przyjęcia do Koła DOC
 43. Uchwala ZK ws. nałożenia kary porządkowej nagany DOC
 44. Uchwala ZK o zaliczeniu stażu DOC
 45. Uchwala ZK o nie zaliczeniu stażu DOC
 46. Umowa kupna-sprzedaży broni PDF
 47. Umowa ugody PDF
 48. Umowa użyczenia broni i amunicji PDF
 49. Ustawa PRAWO ŁOWIECKIE – Tekst jednolity 2018 rok PDF
 50. Wniosek o urlopowanie PDF
 51. Wniosek na odznaczenie myśliwego DOC
 52. Wniosek na odznaczenie Koła Łowieckiego DOC
 53. Wniosek na Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa DOC
 54. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu podstawowego PDF
 55. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu selekcjonerskiego PDF
 56. Wniosek i uchwała ZK o przyjęcie na staż DOC
 57. Wzór Rocznego Planu Łowieckiego (od 2019 roku) DOC
 58. Wzór umowy o prace ze strażnikiem łowieckim, powołania strażnika PDF
 59. Zakładowy plan kont koła łowieckiego PDF
 60. Zapytanie o udzielenie informacji o karalności PDF
 61. Załącznik do ŁOW-1 PDF
 62. Zestawienie druków DOC
 63. Zgłoszenie szkody PDF
 64. Zgłoszenie szkody DOC
 65. ŁOW 1 – Sprawozdanie roczne DOC
 66. Załącznik do ŁOW-1 DOC
 67. INSTRUKCJA Nr 1 ŁOW-1 DOC
 68. ZK Wezwanie do zapłaty zaległych skladek DOC