Pliki do pobrania

Pobierz

 1. Ankieta kynologiczna PDF
 2. Arkusz inwentaryzacji zwierzyny – papierowy DOC
 3. Arkusz inwentaryzacji zwierzyny od 2018 roku DOC
 4. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej PDF
 5. Arkusz wyceny medalowej daniela PDF
 6. Arkusz wyceny medalowej dzika PDF
 7. Arkusz wyceny medalowej jelenia PDF
 8. Arkusz wyceny medalowej lisa PDF
 9. Arkusz wyceny medalowej rogacza PDF
 10. Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego PDF
 11. Druk – Ustawowe pojęcie organów bezpieczeństwa państwa DOC
 12. Druk informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego DOC
 13. Druk oświadczenia lustracyjnego DOC
 14. Instrukcja EKEP PDF
 15. Metryka pomiarowa wielkości powierzchni uszkodzonej i wysokości odszkodowania PDF
 16. Normy czasu pracy PDF
 17. Pełnomocnictwo dla księgowej koła PDF
 18. Prawidła strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ PDF
 19. Projekt Preliminarza budżetowego PDF
 20. Promesa – przyjęcie członka do koła PDF
 21. Protokół – inwentaryzacja zw. drobnej PDF
 22. Protokół – zasiedlenia zwierzyną woliery, obwodu PDF
 23. Protokół kontroli koła pod względem ASF PDF
 24. Protokół na okoliczność stwierdzenia ubytków zwierzyny PDF
 25. Protokół z czynności gospodarczej PDF
 26. Protokół z taksacji zajęcy i kuropatw PDF
 27. Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich województwa kujawsko-pomorskiego PDF
 28. Specyfikacja PDF
 29. Sprawozdanie ASF XLSX
 30. Sprawozdanie finansowe koła Łowieckiego PZŁ PDF
 31. Sprawozdanie z polowania zbiorowego – aktualne PDF
 32. Sprawozdanie z pozyskanej zwierzyny w sezonie łowieckim DOC
 33. Sprawozdanie z treningu strzeleckiego PDF
 34. Strój organizacyjny wraz z dystynkcjami PDF
 35. Świadectwo miejsca pochodzenia zwierzęcia dzikiego PDF
 36. Uchwała koła w sprawie odmowy przyjęcia do koła PDF
 37. Uchwała zarządu koło o skreśleniu członka za długi PDF
 38. Umowa kupna-sprzedaży broni PDF
 39. Umowa ugody PDF
 40. Umowa użyczenia broni i amunicji PDF
 41. Ustawa PRAWO ŁOWIECKIE – Tekst jednolity 2018 rok PDF
 42. Wezwanie do zapłaty składki PDF
 43. Wniosek o urlopowanie PDF
 44. Wniosek odznaczenia łowieckiego – myśliwy PDF
 45. Wniosek odznaczenia łowieckiego Kołu Łowieckiemu PDF
 46. Wzór Rocznego Planu Łowieckiego (od 2019 roku) DOC
 47. Wzór umowy o prace ze strażnikiem łowieckim, powołania strażnika PDF
 48. Wzorzec uchwał PDF
 49. Zakładowy plan kont koła łowieckiego PDF
 50. Zapytanie o udzielenie informacji o karalności PDF
 51. Zaświadczenie o ukończeniu stażu PDF
 52. Załącznik do ŁOW-1 PDF
 53. Zestawienie druków DOC
 54. Zgłoszenie szkody PDF
 55. ŁOW 1 – Sprawozdanie roczne DOC
 56. Załącznik do ŁOW-1 DOC
 57. INSTRUKCJA Nr 1 ŁOW-1 DOC