Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

 1. Kol. Bojarski Leon – ORD
  oraz jego z-cy:
 2. Kol. Dobrowolski Edward
 3. Kol. Karnowski Zbigniew
 4. Kol. Koneczniak Artur
 5. Kol. Maraszek Piotr
 6. Kol. Pogodzińska Jowita
 7. Kol. Pszczółkowski Michał
 8. Kol. Zdunek Jarosław
 9. Kol. Maćkowski Aleksander
 10. Kol. Szczepański Marcin
 11. Kol. Siedlecki Jakub

Materiały do pobrania