Okręgowy Sąd Łowiecki

LPImię i nazwisko
1Jarosław Adam Bittner – Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego
2Natalia Grajewska-Churska
3Łukasz Nawrocki
4Kazimierz Niedbalski
5Zygmunt Nowacki
6Michał Nowacki
7Jacek Polus
8Michał Budziński
9Marian Szymański

Zakres działania

Powołany uchwałą nr 116/2019 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 08 lutego 2019