Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenia

Terminy szkoleń

Szkolenia dla nowowstępujących

I termin 05.03.2022 – 10.04.2022 r – Dziennik zajęć do pobrania
II termin 18 – 28.07.2022r. – Dziennik zajęć do pobrania
III termin 24.09.2022 – 30.10.2022r. – Dziennik zajęć do pobrania

Terminy szkoleń dla kandydatów na selekcjonerów

I termin 04 – 10.04.2022r. – Dziennik zajęć do pobrania
II termin 24 – 30.10.2022r. – Dziennik zajęć do pobrania

Terminy szkoleń dla Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego i Prowadzących Strzelanie

I termin 23-24.04.2022r. –

Termin Szkolenia Weterynaryjnego dla myśliwych zgodnie z Rozporządzeniem WE 853/2004 PE

I termin 05-06.03.2022r. – Plan realizacji do pobrania

Zoom do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/81032093997?pwd=eU1hR0JMaTVnQ05wb0l3OUI3RFB1QT09

Identyfikator spotkania: 810 3209 3997
Kod dostępu: 456019

Spis dokumentów

Dokumenty wymagane przed egzaminem
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
2. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
3. Zaświadczenie o zaliczeniu stażu kandydackiego lub kserokopia dokumentu zwalniającego ze stażu
4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (wystawia ZO PZŁ)
5. Kserokopia dowodu wpłaty za szkolenie
6. Cudzoziemcy wszystkie dokumenty muszą mieć tłumaczone przez biegłego tłumacza.

Dokumenty wymagane po zdanych egzaminach
7. Deklaracja członkowska do PZŁ
8. Zdjęcia (2 szt)
9. Promesa z Koła lub wniosek na członka niestowarzyszonego.
10. Zaświadczenie o zdanym egzaminie na uprawnienia podstawowe (wystawia ZO PZŁ)
11. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru o niekaralności (ZNACZEK OPŁATY SĄDOWEJ 50,00 ZŁ)
12. Wpłata wpisowego do PZŁ plus składka członkowska

Dokumenty wymagane na policję
1. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu PZŁ,
2. Podanie
3. Decyzja o nabyciu członkostwa PZŁ,
4. Ksero dowodu osobistego
5. Zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich.
6. Dwa zdjęcia legitymacyjne.