Szkolenia

Terminy szkoleń

Szkolenia dla nowowstępujących

Szkolenia dla nowowstepujący do PZŁ. Koszt kursu 1900,00 zł (obejmuje koszt materiałów szkoleniowych, wykładów, dwóch treningów strzeleckich oraz egzaminu)

I termin 04.03.2023 – 02.04.2023r. – Dziennik zajęć 2023

II termin 21.07.2023 – 31.07.2023r. – Dziennik zajęć lipiec 2023

III termin  29.09.2023 – 29.10.2023r. – Dziennik zajęć wrzesień 2023

Terminy szkoleń dla kandydatów na selekcjonerów

Szkolenia dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej i muflonów. Koszt kursu 800,00 zł (obejmuje koszt materiałów szkoleniowych, wykładów, zajęć praktycznych oraz egzaminu)

I termin 17.04.2023 – 23.04.2023r. – Dziennik zajęć 2023

II termin 20.11.2023 – 26.11.2023r. – Dziennik zajęć listopad 2023

Spis dokumentów

Dokumenty wymagane przed egzaminem
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
2. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
3. Zaświadczenie o zaliczeniu stażu kandydackiego lub kserokopia dokumentu zwalniającego ze stażu
4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (wystawia ZO PZŁ)
5. Kserokopia dowodu wpłaty za szkolenie
6. Cudzoziemcy wszystkie dokumenty muszą mieć tłumaczone przez biegłego tłumacza.

Dokumenty wymagane po zdanych egzaminach
7. Deklaracja członkowska do PZŁ
8. Zdjęcia (2 szt)
9. Promesa z Koła lub wniosek na członka niestowarzyszonego.
10. Zaświadczenie o zdanym egzaminie na uprawnienia podstawowe (wystawia ZO PZŁ)
11. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru o niekaralności (ZNACZEK OPŁATY SĄDOWEJ 50,00 ZŁ)
12. Wpłata wpisowego do PZŁ plus składka członkowska

Dokumenty wymagane na policję
1. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu PZŁ,
2. Podanie
3. Decyzja o nabyciu członkostwa PZŁ,
4. Ksero dowodu osobistego
5. Zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich.
6. Dwa zdjęcia legitymacyjne.