Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenia

Terminy szkoleń

Szkolenia dla nowowstępujących

Szkolenia dla nowowstepujący do PZŁ. Koszt kursu 1900,00 zł (obejmuje koszt materiałów szkoleniowych, wykładów, dwóch treningów strzeleckich oraz egzaminu)

I termin 04.03.2023 – 02.04.2023r. –

II termin 21.07.2023 – 31.07.2023r. –

III termin  29.09.2023 – 29.10.2023r. –

Terminy szkoleń dla kandydatów na selekcjonerów

Szkolenia dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej i muflonów. Koszt kursu 800,00 zł (obejmuje koszt materiałów szkoleniowych, wykładów, zajęć praktycznych oraz egzaminu)

I termin 17.04.2023 – 23.04.2023r. –

II termin 20.11.2023 – 26.11.2023r. –

Terminy szkoleń dla Sędziów i Instruktorów Strzelectwa Myśliwskiego i Prowadzących Strzelanie

 

Termin Szkolenia Weterynaryjnego dla myśliwych zgodnie z Rozporządzeniem WE 853/2004 PE

 

Zoom do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/81032093997?pwd=eU1hR0JMaTVnQ05wb0l3OUI3RFB1QT09

Identyfikator spotkania: 810 3209 3997
Kod dostępu: 456019

Spis dokumentów

Dokumenty wymagane przed egzaminem
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
2. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
3. Zaświadczenie o zaliczeniu stażu kandydackiego lub kserokopia dokumentu zwalniającego ze stażu
4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (wystawia ZO PZŁ)
5. Kserokopia dowodu wpłaty za szkolenie
6. Cudzoziemcy wszystkie dokumenty muszą mieć tłumaczone przez biegłego tłumacza.

Dokumenty wymagane po zdanych egzaminach
7. Deklaracja członkowska do PZŁ
8. Zdjęcia (2 szt)
9. Promesa z Koła lub wniosek na członka niestowarzyszonego.
10. Zaświadczenie o zdanym egzaminie na uprawnienia podstawowe (wystawia ZO PZŁ)
11. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru o niekaralności (ZNACZEK OPŁATY SĄDOWEJ 50,00 ZŁ)
12. Wpłata wpisowego do PZŁ plus składka członkowska

Dokumenty wymagane na policję
1. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu PZŁ,
2. Podanie
3. Decyzja o nabyciu członkostwa PZŁ,
4. Ksero dowodu osobistego
5. Zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich.
6. Dwa zdjęcia legitymacyjne.