Szkolenia

Terminy Szkoleń

Szkolenia dla nowowstepujących do PZŁ. Koszt kursu 1900,00 zł (obejmuje koszt materiałów szkoleniowych, wykładów, dwóch treningów strzeleckich oraz egzaminu)

I termin 02.03.2024 – 07.04.2024r. – Dziennik zajęć I: Nowowstępujący do PZŁ
Egzamin: 18-19.04.2024r.

II termin 19.07.2024 – 30.07.2024r. – Dziennik zajęć II: Nowowstępujący do PZŁ
Egzamin: 22-23.08.2024r.

III termin 28.09.2024 – 27.10.2024r. –
Egzamin: 14-15.11.2024r.

Dokumenty wymagane przed egzaminem
1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu
2. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu
3. Zaświadczenie o zaliczeniu stażu kandydackiego lub kserokopia dokumentu zwalniającego ze stażu
4. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (wystawia ZO PZŁ)
5. Kserokopia dowodu wpłaty za szkolenie
6. Cudzoziemcy wszystkie dokumenty muszą mieć tłumaczone przez biegłego tłumacza.

Dokumenty wymagane po zdanych egzaminach
7. Deklaracja członkowska do PZŁ
8. Zdjęcia (2 szt)
9. Promesa z Koła lub wniosek na członka niestowarzyszonego.
10. Zaświadczenie o zdanym egzaminie na uprawnienia podstawowe (wystawia ZO PZŁ)
11. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru o niekaralności (ZNACZEK OPŁATY SĄDOWEJ 50,00 ZŁ)
12. Wpłata wpisowego do PZŁ plus składka członkowska

Dokumenty wymagane na policję
1. Zaświadczenie o zdaniu egzaminu PZŁ,
2. Podanie
3. Decyzja o nabyciu członkostwa PZŁ,
4. Ksero dowodu osobistego
5. Zaświadczenie o przeprowadzeniu badań lekarskich.
6. Dwa zdjęcia legitymacyjne.

Szkolenia dla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej i muflonów. Koszt kursu 800,00 zł (obejmuje koszt materiałów szkoleniowych, wykładów, zajęć praktycznych oraz egzaminu)

I termin 08.04.2024 – 14.04.2024r. – DZIENNIK ZAJĘĆ PDF
Egzamin: 29-30.05.2024r.

II termin 04.11.2024 – 10.11.2024r. –
Egzamin: 21-22.11.2024r.

Plan szkoleń na 2024 rok

Zarząd Okręgowynazwa kursu/ szkoleniaplanowana data rozpoczęcia kursu/ szkoleniaforma: stacjonarnie/ on-line/ mieszaneinformacje: nr telefonu, adres email
BydgoszczNa uprawnienia podstawowe02.03.2024stacjonarne52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczNa uprawnienia podstawowe19.07.2024stacjonarne52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczNa uprawnienia podstawowe28.09.2024stacjonarne52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczDla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej08.04.2024stacjonarne52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczDla kandydatów na selekcjonerów samców zwierzyny płowej04.11.2024stacjonarne52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczUprawnienia strażnika łowieckiego20.04.2024stacjonarne52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczSzkolenie WETerynaryjne dla myśliwych 9WE) nr 853/2004 PEiR z dn. 29.04.2004 r.15-17.04.2024on-line52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczSzkolenie Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w PZŁ10-12.05.2024stacjonarne52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczWarsztaty w wabieniu zwierzyny łownejczerwiec 2024stacjonarne52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczSzkolenie w zakresie zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego31.08.2024stacjonarne/
on-line
52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl
BydgoszczWarsztaty gry na rogu myśliwskimkwiecień/maj 2024stacjonarne52 340-06-52 zo.bydgoszcz@pzlow.pl