Zarząd okręgowy

Kol. Łukasz Kowal
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy

Członkowie Zarządu Okręgowego