Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Komisje problemowe

 1. Aleksandra Szulc – Przewodnicząca
 2. Dejnowski Zenon
 3. Myśliwiec Jan
 4. Janikowski Przemysław
 5. Lewandowski Jarosław
 6. Trzciński Eugeniusz
 7. Kasprzykowski Lech
 8. Walczak Mirosław
 9. Grzywacz Karol
 10. Pestka Krzysztof
 11. Toczko Paweł

 

Zakres działania:

 • inicjowanie i ewentualna pomoc w organizacji imprez wystawowych, przedsięwzięć wydawniczych itp
 • współpraca z Komisjami Kultury okręgów: Toruń i Włocławek przez wydawnictwo kwartalnika „Nemrod”
 • wspomaganie kół łowieckich i ZO PZŁ w organizowaniu obchodów jubileuszowych
 • pomoc w organizacji obchodów Świąt Hubertowskich
 • przedstawianie ZO PZŁ opinii co do stanu kultury łowieckiej w okręgu bydgoskim
 1. Sylwia Głazowska – Przewodnicząca
 2. Tomasz Pinkowski
 3. Marian Marcinek
 4. Przemysław Komorowski
 5. Zbyszko Montowski
 6. Jacek Modrzejewski
 7. Jakub Meller

 

Zakres działania

 • pomoc członków komisji dla ZO PZŁ w organizacji imprez strzeleckich na strzelnicach okręgu bydgoskiego
 • pomoc członków komisji w prowadzeniu szkolenia strzeleckiego i sprawdzianów strzeleckich w trakcie szkoleń podstawowych dla stażystów
 • pomoc członków komisji w uzyskiwaniu sponsorów na zawody strzeleckie
 • przedstawianie opinii dotyczących strzelectwa w okręgu bydgoskim
 1. Jan Grajewski – Przewodniczący
 2. Przemysław Andrzej Jurek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Bogdan Ryszard Pawłowski – Zastępca Przewodniczącego
 4. Maciej Wiczewski – Sekretarz
 5. Krzysztof Marek Sztajnborn
 6. Maciej Imański
 7. Karol Wcisło
 8. Henryk Pinkowski
 9. Zygmunt Krzemień
 10. Hubert Brzewiński
 11. Wojciech Dziarnowski
 12. Karol Grzywacz
 13. Piotr Stranz
 14. Jerzy Wegner
 15. Andrzej Pokrzywka
 16. Michał Ściesiński
 17. Piotr Watola
 18. Stanisław Ziółkowski
 19. Andrzej Morawski – Członek honorowy komisji
 20. Mariusz Gruchała – Członek honorowy komisji
 21. Bogusław Różycki – Członek honorowy komisji

 

Zakres działania

 • wspomaganie merytorycznie działania ZO PZŁ w sporządzaniu analiz dotyczących hodowli i pozyskania zwierzyny
 • przedstawianie ZO PZŁ opinii i analiz dotyczących stanów zwierzyny i ewentualnych działań hodowlanych w okręgu bydgoskim
 • inicjowanie przedsięwzięć hodowlanych i wspieranie ich realizacji
 1. Leszek Siejkowski – Przewodniczący
 2. Hubert Dębowski
 3. Zygmunt Krzemień
 4. Bogdan Marcinowski
 5. Tomasz Oset
 6. Jakub Lech Siedlecki

 

Zakres działania

 • wnioskowanie do ZO PZŁ o podejmowanie działań propagujących hodowlę psów, oraz ich pracę w łowiskach kół łowieckich
 • propagowanie hodowli psów rodowodowych w naszym okręgu oraz ich aktywnego uczestnictwa w konkursach pracy
 • pomoc członków komisji dla ZO PZŁ w organizacji szkoleń kynologicznych
 • przedstawianie ZO PZŁ opinii dotyczących kynologii w okręgu bydgoskim
 1. Jan Pawlak – Przewodniczący
 2. Nowak Wojciech
 3. Pruczkowski Ryszard
 4. Dembek Monika
 5. Zgliński Sławomir
 6. Trudnowski Mariusz
 7. Woś Zygmunt
 8. Siedlecki Jakub
 9. Gronikowski Radosław
 10. Lewandowski Jarosław
 11. Wikarski Jarosław
 12. Dybała Jan
 13. Skuza Maciej
 14. Komorski Mieczysław
 15. Skuza Justyna
 16. Pawłowski Bogdan
 17. Badziński Ryszard
 18. Wobszel Janusz
 19. Kawecki Waldemar
 20. Ciepluch Leszek
 21. Głowala Adam
 22. Medeńska Barbara
 23. Sala Janusz
 24. Manikowski Adam
 25. Stawicki Antoni
 26. Kuśnierek Sławomir
 27. Maciejewski Maciej
 28. Andraszek Marian
 1. Włodzimierz Majewski – Przewodniczący

 

Zakres działania

 • Zadaniem komisji będzie przygotowywanie materiałów dla Kapituły odznaczeń wybranej na Okręgowym Zjeździe Delegatów.
 1. Rafał Krzysztof Sulkowski – Przewodniczący
 2. Andrzej Białkowski
 3. Ireneusz Bojanowski
 4. Zdzisław Jerzy Bonik
 5. Jarosław Józef Dalmer
 6. Sylwester Domek
 7. Marcin Mariusz Gałązka
 8. Dariusz Pril
 9. Marek Grugel
 10. Andrzej Jabłoński
 11. Grzegorz Dariusz Janik
 12. Tomasz Janka
 13. Marcin Kneblewski
 14. Krzysztof Kociński
 15. Wiesław Kośmider
 16. Zygmunt Krzemień
 17. Marek Malak
 18. Karol Malina
 19. Mateusz Rogowski
 20. Henryk Nawrot
 21. Marcin Jakub Nawrot
 22. Sebastian Hubert Nowak
 23. Tomasz Oset
 24. Jakub Hubert Pałubicki
 25. Karol Pawlicki
 26. Jerzy Pilkiewicz
 27. Henryk Pinkowski
 28. Janusz Boguski
 29. Kazimierz Józef Stosik
 30. Piotr Stranz
 31. Stanisław Śpica
 32. Jacek Marian Świtek
 33. Hubert Wenta
 34. Robert Wilkowski
 35. Jakub Zmarzlak
 36. Wojciech Zomkowski
 37. Krzysztof Nalazek

 

Zakres działania

Oceny odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, co do jej zgodności z zasadami selekcji osobniczej, zwanej dalej oceną, w przypadku obwodów podlegających wydzierżawieniu, dokonują okręgowe komisje do spraw oceny prawidłowości odstrzałów, zwane dalej „komisjami”, powołane przez zarządy okręgowe PZŁ. Komisja pracuje w składach oceniających które powoływane są spośród członków komisji, przez zarządy okręgowe PZŁ, z uwzględnieniem art. 42d ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (U. 2017, poz. 1295 z poźniejszymi zmianami,);

Trofea samców zwierzyny płowej i muflonów, kwalifikujące się do wyceny medalowej (wg Rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r.), winny być wycenione wstępnie przez komisję oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów (dalej zwanej komisją) podczas dokonywania oceny prawidłowości odstrzału. Wycena wstępna trofeów kwalifikujących się do wyceny medalowej pozyskanych przez cudzoziemców powinna być dokonywana przez komisję oceny, niezwłocznie po zakończonym polowaniu i spreparowaniu trofeum.

Ponownej oceny dokonuje skład oceniający, powołany spośród członków komisji, z wyłączeniem członków składu oceniającego, który dokonywał zakwestionowanej oceny.

 1. Kazimierz Stosik
 2. Henryk Pinkowski
 3. Marek Grugel
 4. Jakub Pałubicki
 5. Tomasz Oset
 6. Andrzej Jabłoński
 7. Rafał Sulkowski
 1. Przewodniczący – Łukasz Kowal
 2. Aleksandra Szulc
 3. Leszek Siejkowski
 4. Sylwia Głazowska
 5. Jan Grajewski
 6. Jan Pawlak
 7. Rafał Sulkowski
 8. Włodzimierz Majewski
 9. Kazimierz Stosik

 

Zakres działania

W skład Komisji wchodzą wszyscy przewodniczący komisji pod przewodnictwem Łowczego Okręgowego