Komisje problemowe

 1. Aleksandra Szulc – Przewodnicząca
 2. Dejnowski Zenon
 3. Myśliwiec Jan
 4. Janikowski Przemysław
 5. Lewandowski Jarosław
 6. Trzciński Eugeniusz
 7. Kasprzykowski Lech
 8. Walczak Mirosław
 9. Grzywacz Karol
 10. Pestka Krzysztof
 11. Toczko Paweł

 

Zakres działania:

 • inicjowanie i ewentualna pomoc w organizacji imprez wystawowych, przedsięwzięć wydawniczych itp
 • współpraca z Komisjami Kultury okręgów: Toruń i Włocławek przez wydawnictwo kwartalnika „Nemrod”
 • wspomaganie kół łowieckich i ZO PZŁ w organizowaniu obchodów jubileuszowych
 • pomoc w organizacji obchodów Świąt Hubertowskich
 • przedstawianie ZO PZŁ opinii co do stanu kultury łowieckiej w okręgu bydgoskim
 1. Andrzej Karpiński – przewodniczący
 2. Sylwia Binek
 3. Marian Marcinek
 4. Jakub Siedlecki
 5. Remigiusz Pinkowski
 6. Sergij Isaryk

Zakres działania

 • pomoc członków komisji dla ZO PZŁ w organizacji imprez strzeleckich na strzelnicach okręgu bydgoskiego
 • pomoc członków komisji w prowadzeniu szkolenia strzeleckiego i sprawdzianów strzeleckich w trakcie szkoleń podstawowych dla stażystów
 • pomoc członków komisji w uzyskiwaniu sponsorów na zawody strzeleckie
 • przedstawianie opinii dotyczących strzelectwa w okręgu bydgoskim
 1. Hubert Dębowski
 2. Zygmunt Krzemień
 3. Bogdan Marcinowski
 4. Jakub Lech Siedlecki
 5. Karol Popielarz
 6. Piotr Rożek
 7. Paweł Konopa

 

Zakres działania

 • wnioskowanie do ZO PZŁ o podejmowanie działań propagujących hodowlę psów, oraz ich pracę w łowiskach kół łowieckich
 • propagowanie hodowli psów rodowodowych w naszym okręgu oraz ich aktywnego uczestnictwa w konkursach pracy
 • pomoc członków komisji dla ZO PZŁ w organizacji szkoleń kynologicznych
 • przedstawianie ZO PZŁ opinii dotyczących kynologii w okręgu bydgoskim
 1. Jan Pawlak – Przewodniczący
 2. Nowak Wojciech
 3. Pruczkowski Ryszard
 4. Dembek Monika
 5. Zgliński Sławomir
 6. Trudnowski Mariusz
 7. Woś Zygmunt
 8. Siedlecki Jakub
 9. Gronikowski Radosław
 10. Lewandowski Jarosław
 11. Wikarski Jarosław
 12. Dybała Jan
 13. Skuza Maciej
 14. Komorski Mieczysław
 15. Skuza Justyna
 16. Pawłowski Bogdan
 17. Badziński Ryszard
 18. Wobszel Janusz
 19. Kawecki Waldemar
 20. Ciepluch Leszek
 21. Głowala Adam
 22. Medeńska Barbara
 23. Sala Janusz
 24. Manikowski Adam
 25. Stawicki Antoni
 26. Kuśnierek Sławomir
 27. Maciejewski Maciej
 28. Andraszek Marian
 1. Włodzimierz Majewski – Przewodniczący

 

Zakres działania

 • Zadaniem komisji będzie przygotowywanie materiałów dla Kapituły odznaczeń wybranej na Okręgowym Zjeździe Delegatów.
 1. Rafał Krzysztof Sulkowski – Przewodniczący
 2. Andrzej Białkowski
 3. Ireneusz Bojanowski
 4. Zdzisław Jerzy Bonik
 5. Jarosław Józef Dalmer
 6. Sylwester Domek
 7. Marcin Mariusz Gałązka
 8. Dariusz Pril
 9. Marek Grugel
 10. Andrzej Jabłoński
 11. Grzegorz Dariusz Janik
 12. Tomasz Janka
 13. Marcin Kneblewski
 14. Krzysztof Kociński
 15. Wiesław Kośmider
 16. Zygmunt Krzemień
 17. Marek Malak
 18. Karol Malina
 19. Grzegorz Owczarzak
 20. Mateusz Rogowski
 21. Henryk Nawrot
 22. Marcin Jakub Nawrot
 23. Sebastian Hubert Nowak
 24. Tomasz Oset
 25. Jakub Hubert Pałubicki
 26. Karol Pawlicki
 27. Jerzy Pilkiewicz
 28. Henryk Pinkowski
 29. Janusz Boguski
 30. Kazimierz Józef Stosik
 31. Piotr Stranz
 32. Stanisław Śpica
 33. Jacek Marian Świtek
 34. Hubert Wenta
 35. Robert Wilkowski
 36. Jakub Zmarzlak
 37. Wojciech Zomkowski
 38. Krzysztof Nalazek
 39. Grzegorz Grom
 40. Piotr Grobarczyk
 41. Hubert Krzemień

Zakres działania

Oceny odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, co do jej zgodności z zasadami selekcji osobniczej, zwanej dalej oceną, w przypadku obwodów podlegających wydzierżawieniu, dokonują okręgowe komisje do spraw oceny prawidłowości odstrzałów, zwane dalej „komisjami”, powołane przez zarządy okręgowe PZŁ. Komisja pracuje w składach oceniających które powoływane są spośród członków komisji, przez zarządy okręgowe PZŁ, z uwzględnieniem art. 42d ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (U. 2017, poz. 1295 z poźniejszymi zmianami,);

Trofea samców zwierzyny płowej i muflonów, kwalifikujące się do wyceny medalowej (wg Rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r.), winny być wycenione wstępnie przez komisję oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów (dalej zwanej komisją) podczas dokonywania oceny prawidłowości odstrzału. Wycena wstępna trofeów kwalifikujących się do wyceny medalowej pozyskanych przez cudzoziemców powinna być dokonywana przez komisję oceny, niezwłocznie po zakończonym polowaniu i spreparowaniu trofeum.

Ponownej oceny dokonuje skład oceniający, powołany spośród członków komisji, z wyłączeniem członków składu oceniającego, który dokonywał zakwestionowanej oceny.

 1. Kazimierz Stosik
 2. Henryk Pinkowski
 3. Marek Grugel
 4. Jakub Pałubicki
 5. Tomasz Oset
 6. Andrzej Jabłoński
 7. Rafał Sulkowski
 1. Przewodniczący – Łukasz Kowal
 2. Aleksandra Szulc
 3. Leszek Siejkowski
 4. Sylwia Głazowska
 5. Jan Grajewski
 6. Jan Pawlak
 7. Rafał Sulkowski
 8. Włodzimierz Majewski
 9. Kazimierz Stosik

 

Zakres działania

W skład Komisji wchodzą wszyscy przewodniczący komisji pod przewodnictwem Łowczego Okręgowego

 1. Przewodniczący – Kol. Piotr Watola
  Członkowie Komisji:
 2. Kol. Pawłowski Bogdan
 3. Kol. Pokrzywka Andrzej
 4. Kol. Ściesiński Michał
 5. Kol. Ziółkowski Stanisław
 6. Kol. Soroko Witold
 7. Kol. Lewandowski Arkadiusz
 8. Kol. Chłąd Bogusław
 9. Kol. Madany Dawid
 10. Kol. Kopiszka Krzysztof
 11. Kol. Damian Smoter
 12. Kol. Janusz Zawiślak

   

 

Zakres działania

 • wspomaganie merytorycznie działania ZO PZŁ w sporządzaniu analiz dotyczących hodowli i pozyskania zwierzyny
 • przedstawianie ZO PZŁ opinii i analiz dotyczących stanów zwierzyny i ewentualnych działań hodowlanych w okręgu bydgoskim
 • inicjowanie przedsięwzięć hodowlanych i wspieranie ich realizacji
 1. Przewodniczący Kol. Przemysław Jurek
  Członkowie Komisji:
 2. Kol. Jan Grajewski – Koordynator ds. komisji hodowlanych działających przy ZO PZŁ w Bydgoszczy
 3. Kol. Brzewiński Hubert
 4. Kol. Dziarnowski Wojciech
 5. Kol. Grzywacz Karol
 6. Kol. Krzemień Zygmunt
 7. Kol. Pinkowski Henryk
 8. Kol. Stranc Piotr
 9. Kol. Sztajnborn Krzysztof
 10. Kol. Wegner Jerzy
 11. Kol. Imański Maciej
 12. Kol. Wcisło Karol
 13. Kol. Wiczewski Maciej
 14. Kol. Wojciech Zomkowski
  Członkowie Honorowi:
 15. Kol. Morawski Andrzej
 16. Kol. Różycki Bogusław
 17. Kol. Świtek Jacek

Zakres działania

 • wspomaganie merytorycznie działania ZO PZŁ w sporządzaniu analiz dotyczących hodowli i pozyskania zwierzyny
 • przedstawianie ZO PZŁ opinii i analiz dotyczących stanów zwierzyny i ewentualnych działań hodowlanych w okręgu bydgoskim
 • inicjowanie przedsięwzięć hodowlanych i wspieranie ich realizacji
 1. Przewodniczący Kol. Andrzej Watta-Skrzydlewski
 2. Zastępca Kol. Stanisław Nawrocki
 3. Sekretarz Kol. Patryk Ciara
  Członkowie:
 4. Kol. Emilia Marciniak
 5. Kol. Weronika Stopa
 6. Kol. Izabela Jaroszewska
 7. Kol. Arleta Wilczura
 8. Kol. Jan Pawlak
 9. Kol. Witold Kawecki
 10. Kol. Waldemar Kawecki
 11. Kol. Konrad Wysocki
 12. Kol. Damian Graczyk
 13. Kol. Tomasz Pinkowski
 14. Kol. Wiktor Jaroszewski
 15. Kol. Łukasz Hein
 16. Kol. Michał Pinkowski
 17. Kol. Roman Biskupski
 18. Kol. Radosław Gronikowski
 19. Kol. Mieczysław Nowak
 20. Kol. Adam Hamerliński
 21. Kol. Wojciech Lukstaed
 1. Radosław Gronikowski
 2. Bogusław Chłąd
 3. Rafał Sulkowski
 4. Krzysztof Pestka
 5. Sztainborn Krzysztof