Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Komisje problemowe

 

Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa

LPFunkcja, imię i nazwisko
1Aleksandra Szulc – Przewodnicząca
2Dejnowski Zenon
3Myśliwiec Jan
4Janikowski Przemysław
5Lewandowski Jarosław
6Trzciński Eugeniusz
7Kasprzykowski Lech
8Walczak Mirosław
9Grzywacz Karol
10Pestka Krzysztof
11Toczko Paweł

Zakres działania

 1. inicjowanie i ewentualna pomoc w organizacji imprez wystawowych, przedsięwzięć wydawniczych itp
 2. współpraca z Komisjami Kultury okręgów: Toruń i Włocławek przez wydawnictwo kwartalnika „Nemrod”
 3. wspomaganie kół łowieckich i ZO PZŁ w organizowaniu obchodów jubileuszowych
 4. pomoc w organizacji obchodów Świąt Hubertowskich
 5. przedstawianie ZO PZŁ opinii co do stanu kultury łowieckiej w okręgu bydgoskim

 

Komisja Strzelecka

LPImię i nazwisko
1Sylwia Głazowska – Przewodnicząca
2Tomasz Pinkowski
3Marian Marcinek
4Przemysław Komorowski
5Zbyszko Montowski
6Jacek Modrzejewski
7Jakub Meller

Zakres działania

 1. pomoc członków komisji dla ZO PZŁ w organizacji imprez strzeleckich na strzelnicach okręgu bydgoskiego
 2. pomoc członków komisji w prowadzeniu szkolenia strzeleckiego i sprawdzianów strzeleckich w trakcie szkoleń podstawowych dla stażystów
 3. pomoc członków komisji w uzyskiwaniu sponsorów na zawody strzeleckie
 4. przedstawianie opinii dotyczących strzelectwa w okręgu bydgoskim

 

Komisja Hodowli Zwierzyny

LPImię i nazwisko
1Jan Grajewski – Przewodniczący
2Przemysław Andrzej Jurek – Zastępca Przewodniczącego
3Bogdan Ryszard Pawłowski – Zastępca Przewodniczącego
4Maciej Wiczewski – Sekretarz
5Krzysztof Marek Sztajnborn
6Maciej Imański
7Karol Wcisło
8Henryk Pinkowski
9Zygmunt Krzemień
10Hubert Brzewiński
11Wojciech Dziarnowski
12Karol Grzywacz
13Piotr Stranz
14Jerzy Wegner
15Andrzej Pokrzywka
16Michał Ściesiński
17Piotr Watola
18Stanisław Ziółkowski
19Andrzej Morawski – Członek honorowy komisji
20Mariusz Gruchała – Członek honorowy komisji
21Bogusław Różycki – Członek honorowy komisji

Zakres działania

 1. wspomaganie merytorycznie działania ZO PZŁ w sporządzaniu analiz dotyczących hodowli i pozyskania zwierzyny
 2. przedstawianie ZO PZŁ opinii i analiz dotyczących stanów zwierzyny i ewentualnych działań hodowlanych w okręgu bydgoskim
 3. inicjowanie przedsięwzięć hodowlanych i wspieranie ich realizacji

 

Komisja Kynologiczna

LPImię i nazwisko
1Leszek Siejkowski – Przewodniczący
2Hubert Dębowski
3Zygmunt Krzemień
4Tomasz Oset
5Jakub Lech Siedlecki

Zakres działania

 1. wnioskowanie do ZO PZŁ o podejmowanie działań propagujących hodowlę psów, oraz ich pracę w łowiskach kół łowieckich
 2. propagowanie hodowli psów rodowodowych w naszym okręgu oraz ich aktywnego uczestnictwa w konkursach pracy
 3. pomoc członków komisji dla ZO PZŁ w organizacji szkoleń kynologicznych
 4. przedstawianie ZO PZŁ opinii dotyczących kynologii w okręgu bydgoskim

 

Komisja Współpracy z Młodzieżą Szkolną

LPFunkcja, imię i nazwisko
1Jan Pawlak – Przewodniczący
2Nowak Wojciech
3Pruczkowski Ryszard
4Dembek Monika
5Zgliński Sławomir
6Trudnowski Mariusz
7Woś Zygmunt
8Siedlecki Jakub
9Gronikowski Radosław
10Lewandowski Jarosław
11Wikarski Jarosław
12Dybała Jan
13Skuza Maciej
14Komorski Mieczysław
15Skuza Justyna
16Pawłowski Bogdan
17Badziński Ryszard
18Wobszel Janusz
19Kawecki Waldemar
20Ciepluch Leszek
21Głowala Adam
22Medeńska Barbara
23Sala Janusz
24Manikowski Adam
25Stawicki Antoni
26Kuśnierek Sławomir
27Maciejewski Maciej
28Andraszek Marian

 

Komisja Odznaczeń Łowieckich

LPImię i nazwisko
1Włodzimierz Majewski – Przewodniczący

Zakres działania

Zadaniem komisji będzie przygotowywanie materiałów dla Kapituły odznaczeń wybranej na Okręgowym Zjeździe Delegatów.
 

 

Komisja Prawidłowości Odstrzału i Wyceny Medalowej Trofeów Łowieckich

LPImię i nazwisko
1Rafał Krzysztof Sulkowski
Przewodniczący
2Andrzej Białkowski
3Ireneusz Bojanowski
4Zdzisław Jerzy Bonik
5Jarosław Józef Dalmer
6Sylwester Domek
7Marcin Mariusz Gałązka
8Dariusz Pril
9Marek Grugel
10Andrzej Jabłoński
11Grzegorz Dariusz Janik
12Tomasz Janka
13Marcin Kneblewski
14Krzysztof Kociński
15Wiesław Kośmider
16Zygmunt Krzemień
17Marek Malak
18Karol Malina
19Mateusz Rogowski
20Henryk Nawrot
21Marcin Jakub Nawrot
22Sebastian Hubert Nowak
23Tomasz Oset
24Jakub Hubert Pałubicki
25Karol Pawlicki
26Jerzy Pilkiewicz
27Henryk Pinkowski
28Janusz Boguski
29Kazimierz Józef Stosik
30Piotr Stranz
31Stanisław Śpica
32Jacek Marian Świtek
33Hubert Wenta
34Robert Wilkowski
35Jakub Zmarzlak
36Wojciech Zomkowski
37Krzysztof Nalazek

Zakres działania

Oceny odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, co do jej zgodności z zasadami selekcji osobniczej, zwanej dalej oceną, w przypadku obwodów podlegających wydzierżawieniu, dokonują okręgowe komisje do spraw oceny prawidłowości odstrzałów, zwane dalej „komisjami”, powołane przez zarządy okręgowe PZŁ. Komisja pracuje w składach oceniających które powoływane są spośród członków komisji, przez zarządy okręgowe PZŁ, z uwzględnieniem art. 42d ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (U. 2017, poz. 1295 z poźniejszymi zmianami,);

Trofea samców zwierzyny płowej i muflonów, kwalifikujące się do wyceny medalowej (wg Rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 r.), winny być wycenione wstępnie przez komisję oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów (dalej zwanej komisją) podczas dokonywania oceny prawidłowości odstrzału. Wycena wstępna trofeów kwalifikujących się do wyceny medalowej pozyskanych przez cudzoziemców powinna być dokonywana przez komisję oceny, niezwłocznie po zakończonym polowaniu i spreparowaniu trofeum.

Ponownej oceny dokonuje skład oceniający, powołany spośród członków komisji, z wyłączeniem członków składu oceniającego, który dokonywał zakwestionowanej oceny.

 

Komisja Odwoławcza

LPImię i nazwisko
1Kazimierz Stosik
2Henryk Pinkowski
3Marek Grugel
4Jakub Pałubicki
5Tomasz Oset
6Andrzej Jabłoński
7Rafał Sulkowski

 

Komisja Szkoleniowa

LPNazwisko i Imię
1Przewodniczący – Łukasz Kowal
2Aleksandra Szulc
3Leszek Siejkowski
4Sylwia Głazowska
5Jan Grajewski
6Jan Pawlak
7Rafał Sulkowski
8Włodzimierz Majewski
9Kazimierz Stosik


Zakres działania

W skład Komisji wchodzą wszyscy przewodniczący komisji pod przewodnictwem Łowczego Okręgowego