Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkolenie na Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w Polskim Związku Łowieckim

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy, w dniach 23-24 kwietnia 2022 r., zorganizował szkolenie na Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w Polskim Związku Łowieckim oraz szkolenie uzupełniające dla osób posiadających już uprawnienia sędziego i Instruktora strzelectwa myśliwskiego. Kurs Sędziego Strzelectwa, Instruktora Strzelectwa oraz Prowadzącego Strzelanie przeprowadzony był w oparciu o uchwałę NRŁ nr 358/2021  z dn. 10 maja 2021.

Do kursu przystąpiło łącznie 102 myśliwych. Wykładowcami byli: Piotr Karpiński z Komisji Strzeleckiej Naczelnej Rady Łowieckiej, Andrzej Jabłoński oraz Jańczak Arkadiusz. Łącznie 23 godziny zajęć teoretycznych w Ośrodku Szkolenia Łowieckiego w Łącku obejmujące zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy przed medycznej, prawideł strzelań myśliwskich organizowanych przez Polski Związek Łowieckich, broni i amunicji myśliwskiej z elementami balistyki, ustawy o broni i amunicji, optyki myśliwskiej oraz zasad przystrzeliwania broni.

Następnie kursanci przenieśli na teren strzelnicy w Łącku, tam odbyły się zajęcia praktyczne na poszczególnych konkurencjach, gdzie dokładnie analizowano przygotowanie strzelnicy do zawodów strzeleckich.

Całe szkolenie zakończyło się pisaniem testu gdzie trzeba było odpowiedzieć na 30 pytań obejmujących tematykę wykładów. Dodatkowo warunkiem uzyskania w/w uprawnień jest co najmniej 5-letni staż w Polskim Związku Łowieckim.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp