SZKOLENIE DLA SĘDZIÓW I INSTRUKTORÓW STRZELECTWA ORAZ PROWADZĄCYCH STRZELANIE

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy oraz Komisja Strzelecka okręgu bydgoskiego ma zaszczyt zaprosić na szkolenie dla kandydatów na sędziego i Instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz prowadzącego strzelanie w Polskim Związku Łowieckim oraz szkolenie uzupełniające dla osób posiadających już uprawnienia sędziego i Instruktora strzelectwa myśliwskiego, które odbędzie się w dniach 23 – 24 kwietnia 2022 r. w Łącku k/Pakości. Warunkiem uzyskania w/w uprawnień jest co najmniej 5-letni staż w Polskim Związku Łowieckim. Kurs Sędziego Strzelectwa, Instruktora Strzelectwa oraz Prowadzącego Strzelanie przeprowadzony będzie w oparciu o uchwałę NRŁ nr. 358/2021 z dn. 10 maja 2021r.

Część teoretyczna i praktyczna będzie przeprowadzona stacjonarnie Ośrodku Szkolenia Łowieckiego w Łącku ul. Myśliwska 5 . 

Egzamin będzie się składał z dwóch części tj. testu wyboru ( 30 pytań testowych) oraz części praktycznej ( przygotowanie strzelnicy do zawodów strzeleckich). 

Koszt kursu wynosi 250 zł. Zgłoszenia na adres: zo.bydgoszcz@pzlow.pl, uczestnicy indywidualni wpłata na konto zarządu okręgowego z dopiskiem „Szkolenie sędziów”, przed rozpoczęciem kursu, uczestnicy zgłoszeni przez koła łowieckie rozliczanie jak zawsze na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.

(w załączeniu program szkolenia) – Szkolenie sędziów PDF

Udostępnij
Twitter
WhatsApp