Szkolenie członków zarządów kół łowieckich okręgu bydgoskiego

Szkolenie członków zarządów kół łowieckich okręgu bydgoskiego

12 listopada 2021 r na terenie Ośrodka Szkolenia Łowieckiego w Łącku odbyło się kolejne już szkolenie dla osób pełniących funkcje w zarządach kół łowieckich. Temat spotkania obejmował głównie dwa zagadnienia, a mianowicie walkę z ASF oraz planowanie łowieckie.

W związku z zagrożeniem ze strony afrykańskiego pomoru świń, a także dodatkowym odstrzałem sanitarnym dzików w powiecie żnińskim zarządzonym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żninie. To właśnie łowczowie są przedstawicielami kół łowieckich , którzy często jako pierwsi spotykają się z problemami ASF. To w pierwszej kolejności do łowczych, myśliwi zwracają się z pytaniami. Dlatego uważamy, że koniecznym jest szerzenie wiedzy na temat zagrożenia jakie niesie ze sobą wystąpienie wirusa ASF i bieżące informowanie o aktualnej sytuacji epizootycznej na terenie naszego okręgu. Co prawda na terenie woj. kujawsko-pomorskiego nie odnotowaliśmy do tej pory przypadku ASF, to sytuacja związana z wirusem afrykańskiego pomoru świń jest bardzo dynamiczna i należy być przygotowanym na pojawienie się go także u nas. Przestrzeganie wszelkich zasad bioasekuracji czy to w lesie, czy na terenach gospodarstw rolnych jest niezwykle ważną rzeczą w walce z tym wirusem, przede wszystkim działaniem ograniczającym rozprzestrzenianie się go na obszary do tej pory nie objęte ograniczeniami, a takim jest teren prawie całego województwa kujawsko pomorskiego.

Kolejnym z omawianych na spotkaniu tematów było przedstawienie wyników letnich obserwacji zwierzyny. 12 października 2021., Zespół ds. inwentaryzacji metodą letnich obserwacji    na    terenie    RDLP    w    Toruniu,    którego członkami byli również przedstawiciele ZO PZŁ Bydgoszcz, Toruń i Włocławek zakończył prace, a ich wynikiem są następujące wnioski:

  1. Struktura populacji sarny jest prawidłowa.
  2. Analiza struktury populacji jelenia, daniela i dzika wykazuje lekkie odstępstwa od wzorca, aczkolwiek jednorazowa obserwacja nie daje właściwego poziomu wiarygodności.
  3. Dla poprawy jakości i dokładności informacji wskazane jest coroczne wykonywanie letniej obserwacji zwierzyny szczególnie w rejonach hodowlanych, w których gatunki takie jak sarna, jeleń i daniel są licznie reprezentowane w łowiskach.
  4. Widoczny jest znaczący wpływ drapieżników (wilków) na przyrost wszystkich badanych gatunków. W rejonach, w których obserwowana jest obecność dużych drapieżników wskazane jest rozważniejsze planowanie przyrostu zrealizowanego w RPŁ.
  5. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i uwagami dotyczącymi terminu i metodyki wykonania letnich obserwacji w bieżącym roku, przy organizacji kolejnych cykli należy obserwacje wykonać w terminie późniejszym, tj.: koniec  sierpnia, wrzesień.
  6. Wyniki obserwacji letnich zwierzyny po przeanalizowaniu na poziomie nadleśnictw i rejonów hodowlanych należy wykorzystywać podczas planowania w kolejnych sezonach łowieckich.
  7. Jako uzupełnienie wskazane jest przeprowadzenie liczenia z zastosowaniem wielkoobszarowej metody pędzeń próbnych. Sugeruje się zorganizowanie inwentaryzacji przed sezonem polowań w okresie: luty/marzec. Tak uzyskane dane pozwolą przyjąć prawidłowe liczebności i struktury populacyjne gatunków zwierząt łownych w aktualizowanych wieloletnich łowieckich planach hodowlanych dla rejonów hodowlanych.

W związku z tym, że uzyskane dane mogą przydać się pomocne przy planowaniu łowieckim na kolejny sezon, przekazaliśmy powyższej informacji Kołom Łowieckim dzierżawiącym obwody na terenie ZO PZŁ w Bydgoszczy.

Na zakończenie szkolenia jak zawsze poruszane były tematy związane z dyscypliną organizacyjną w kołach łowieckich oraz realizacją odstrzału sanitarnego na terenach obwodów dzierżawionych przez koła w ZO PZŁ w Bydgoszczy.