Szkolenia dla członków zarządów kół łowieckich z terenu Okręgu Bydgoskiego dotyczące pracy sekretarza koła

Szkolenia dla członków zarządów kół łowieckich z terenu Okręgu Bydgoskiego dotyczące pracy sekretarza koła

W miniony weekend  w Ośrodku Szkoleniowym na Strzelnicy Myśliwskiej w Łącku odbyło się szkolenie osób funkcyjnych w kołach łowieckich, a dokładnie Sekretarzy kół łowieckich okręgu bydgoskiego. Celem szkolenia było przedstawienie aktualnych problemów i trudności z jakimi zmagają się koła łowieckie w oparciu
o informacje przekazywane do zarządu okręgowego: 

  • prowadzenie ewidencji myśliwych i kandydatów, prawidłowość podejmowania uchwał o przyjęciu na członka koła, rezydenta, kandydata, itp.
  • prowadzenie korespondencji, rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących;
  • sporządzanie protokołów posiedzeń zarządu koła;
  • prowadzenie zbiorów aktualnie obowiązujących uchwał organów koła i Zrzeszenia;
  • prowadzenie protokołów walnych zgromadzeń i posiedzeń zarządu koła; 

Omówiono przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz. U. z 2021 r. poz. 139). Poruszono tematy związane prawnymi aspektami organizowania polowań zbiorowych w bieżącym łowieckim roku gospodarczym, omówiono możliwości organizowania walnych zgromadzeń w kołach łowieckich w czasie obowiązywania
na terytorium Polski stanu epidemii. Przekazano informację na temat stopnia realizacji odstrzału sanitarnego dzików oraz przeszukiwania terenu w poszukiwaniu martwych dzików, przypomniano zasady bioasekuracji w trakcie polowania i wykonywania odstrzału sanitarnego dzików. Poruszono temat współpracy z rolnikami oraz jak istotna w redukowaniu dzika jest wczesna informacja od rolnika o wyrządzonych przez nie szkodach (tab. pokazująca zależność między ilością zgłoszonych wniosków
o odszkodowanie a ilość pozyskanych dzików). Zachęcano sekretarzy do pracy w Module Sekretarza w SystemieKL, poprzez pokazanie w praktyce możliwości systemu oraz jak wprowadzać dane dotyczące pracy sekretarza. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, gdzie m. innymi znalazły się wzory uchwał podejmowanych przez WZ, wzory uchwał podejmowanych przez ZK, wzór wniosku o dzierżawę obwodu łowieckiego, informacje o obiegu dokumentów w kole łowieckim i inne dokumenty niezbędne w pracy sekretarza. Podsumowano spotkanie zdaniem: „Ludzie przemijają, pamięć zawodzi, a dokumenty są wieczne” Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem o czym może świadczyć wniosek końcowy aby takie szkolenia organizować cyklicznie. 

Dokument PDF