Spotkanie w ramach programu pt. „Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom” w dniu 05.09.2021 r.

Spotkanie w ramach programu pt. „Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom” w dniu 05.09.2021 r.

Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 201 „Czapla” w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że w ramach funkcjonowania programu edukacji ekologiczno – łowieckiej pt. ” Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom” w dniu 5 września 2021 roku w Gościeszynie gm. Rogowo w której utrzymujemy od kilkunastu lat ścisłą współpracę ze Szkołą Podstawową im Jana Pawła II, zorganizowano spotkanie z młodzieżą szkolną, rodzicami oraz z władzą terenową Gościeszyna i wójtem Rogowa i przedstawicielami Rady z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. W tym czasie obok szkoły organizowane były parafialne dożynki co zapewniło liczne odwiedziny naszego stoiska. Stoisko PZŁ Bydgoszcz obsługiwali kol: Kol Jan Pawlak, Zygmunt Woś, Antoni Stawicki, Waldemar Rodziewicz, Zbigniew Frąckowiak. Spotkanie miało tak uroczysty jak i rodzinno – przyjacielski charakter. Stoisko nasze odwiedziło około 700 osób. Ocena tego udziału w spotkaniu przedstawicieli Komisji, przez uczestników zostało bardzo życzliwie przyjęte. Stwierdziliśmy liczne zainteresowania osób decyzyjnych w gminie Rogowo oraz prośby o udział i propagowanie łowiectwa bydgoskiego na planowanych w przyszłości imprezach regionalnych. Byliśmy najbardziej obleganym stoiskiem, gdzie dzieci wraz z rodzicami mieli okazję zapoznać się z materiałami edukacyjnymi na temat przyrody i łowiectwa.

W załączeniu przesyłamy kilka fotografii z tego przedsięwzięcia.

Za Zarząd Koła – Sekretarz