Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu ZO PZŁ w Bydgoszczy na 2022 r

Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu ZO PZŁ w Bydgoszczy na 2022 r

ZO PZŁ w Bydgoszczy informuje, że rozpoczęły się prace nad przygotowaniem projektu budżetu ZO PZŁ w Bydgoszczy na 2022r. Wszyscy zainteresowani myśliwi okręgu bydgoskiego oraz zarządy macierzystych kół łowieckich mogą składać do projektu propozycje zadań, które ewentualnie mogłyby być realizowane w 2022r. Wnioski należy składać w ZO PZŁ w Bydgoszczy w terminie do 30 września 2021r. w formie papierowej, na adres email: m.grugel@pzlow.pl Wnioski podpisane przez wnioskodawcę winny określać: rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie celowości jego realizacji, szacunkową wysokość nakładów finansowych oraz ewentualne źródła jego finansowania. Serdecznie zachęcamy wszystkich myśliwych i koła łowieckie bydgoskiej organizacji łowieckiej do przesyłania swoich propozycji.