Eliminacje Ligi Strzeleckiej 22 maja 2021 r.

Eliminacje Ligi Strzeleckiej 22 maja 2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Zgodnie z terminarzem centralnych zawodów strzeleckich w dniu 22 maja 2021 r. na strzelnicy myśliwskiej w Olsztynie – Gutkowie, planowane są zawody w ramach eliminacji ligi strzeleckiej.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w zawodach reguluje Regulamin Ligi Strzeleckiej https://www.pzlow.pl/storage/2020/01/regulamin-ligi-strzeleckiej.pdf

oraz załączony poniżej Regulamin Zawodów:
https://www.pzlolsztyn.pl/component/phocadownload/category/148-pliki-rozne.html?download=1463:regulamin-zawodow-w-strzelaniach-mysliwskich-eliminacjie-ligi-strzeleckiej-pzl

Udział w zawodach warunkuje opłata wpisowego. Zapisy zawodników odbywają się zgodnie z kolejnością wpłat. 

Serdecznie zachęcamy strzelców z naszego okręgu do licznego udziału w zawodach.

Strzelców, którzy już się zapisali oraz chcących reprezentować nasz okręg prosimy
o kontakt z kol. Sylwią Głazowską tel. 698 402 004, Koleżanka udzieli wszelkich niezbędnych informacji.