WSPARCIE DLA MAŁEJ LEI

WSPARCIE DLA MAŁEJ LEI

WSPARCIE DLA MAŁEJ LEI

Lea mieszka z rodzicami w Nowem nad Wisłą, praktycznie w centrum obwodu Koła Łowieckiego nr 87 „Hubertus” w Nowem.

Lea trzy tygodnie po pierwszych urodzinach zaczęła tracić przytomność, zdarzyło się to raz, drugi, trzeci… Diagnoza okazała się dla dziecka i jej bardzo młodych rodziców straszna – ostra białaczka limfoblastyczna. Trzeba było natychmiast rozpocząć leczenie – różne leki poprawiające wyniki krwi, chemia, później jeszcze silniejsza chemia i kilkumiesięczny pobyt w szpitalu. Niestety wyniki badań nie potwierdziły postępu leczenia, komórki rakowe nadal są aktywne. Lekarze podjęli decyzję o podaniu Lei leku, który jest skuteczny w leczeniu białaczki, a który nie jest refundowany. Po tym leczeniu przed młodą rodziną kolejne wyzwania… 

Leę czeka przeszczep szpiku by nie doszło do reemisji choroby. Jeśli przeszczep nie przyjmie się to będzie potrzebny dalszy nierefundowany lek. Obecnie zaplanowane są dwa cykle leczenia, a jeden kosztuje ponad 70 tyś. zł…

Cała społeczność gminy udziela stosownej, możliwej pomocy. Również myśliwi stanęli na wysokości zadania i w krótkim czasie odpowiednio się zorganizowali. W piątek 12 marca br. możliwe stało się krótkie spotkanie z Leą i jej rodzicami. Sympatyczna młoda rodzina, pełna nadziei, aktywna i przekonana o tym, że nie wolno się poddawać. Łowczy Andrzej Szczepiński i skarbnik Sylwia Ledwochowski z Koła Łowieckiego „Hubertus” okazali w imieniu myśliwych i ich rodzin, oraz sympatyków łowiectwa wsparcie dla Lei. Przekazali pluszową wydrę, laurkę oraz zebrane fundusze na nierefundowane leki.

Spotkanie było serdeczne, a rodzice małej Lei okazali wdzięczność i przekazali miejscowym myśliwym podziękowania.

Brać myśliwska zawsze pokazuje, że jest wrażliwa i solidarna… Chętni mogą włączyć się do udzielenia pomocy… Na portalu społecznościowym Facebooka organizowane są „Licytacje dla naszej Lei”. Cały czas trwa zbiórka na siepomaga.pl, www.siepomaga.pl/lea-kirska 

Dla dziewczynki można też oddać 1% podatku KRS 0000396361 – cel szczegółowy Lea 0101873.

Darz Bór