Szkolenie z szacowania szkód łowieckich 09.07. – 10.07.2022

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że w dniach  9-10 lipiec 2022 (sobota-niedziela), organizuje szkolenie z szacowania szkód łowieckich przez dzierżawców lub zarządców obwodów z zakresu:

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie – informacje ogólne, podstawa prawna organizacji szkolenia, zakres oraz warunki uzyskania zaliczenia.
 • Prawne aspekty szacowania szkód łowieckich (Ustawa Prawo Łowieckie, Rozporządzenie Ministra Środowiska)
 • Rozpoznawanie tropów, odchodów i żerowania przez dzikie zwierzęta łowne.
 • Metody szacowania szkód łowieckich oraz narzędzia i urządzenia wykorzystywane w procesie szacowania szkód łowieckich.
 • Szacowanie szkód łowieckich w ziemniakach. Ćwiczenia z obliczenia szkody łowieckiej w ziemniakach.
 • Szacowanie szkody łowieckiej w burakach cukrowych i pastewnych. Ćwiczenia z obliczenia szkody łowieckiej w buraku cukrowym.
 • Szacowanie szkód łowieckich w poplonach i w uprawie roślin strączkowych.
 • Szacowanie szkód łowieckich w kukurydzy.
 • Szacowanie szkód łowieckich w rzepaku.
 • Szacowanie szkód łowieckich w zbożach.
 • Szacowanie szkód łowieckich na użytkach zielonych.
 • Szacowanie szkód w sadach.
 • Prawidłowe wypełnianie protokołów z oględzin i szacowania ostatecznego.
 • Dokumentacja szkodowa (szkice, materiał zdjęciowy, inne materiały stanowiące element dokumentacji szkodowej).
 • Proces szacowania szkód łowieckich. Postępowanie administracyjne przed nadleśniczym lub dyrektorem RDLP. Postępowanie przed sądem. 
 • Mediacje rola i zakres. Aspekty psychologiczne przy szacowaniu szkód łowieckich.

Koszt szkolenia wynosi 350,00 zł od osoby.

Zgłoszenia chętnych na szkolenie prosimy zgłaszać e-mailem zo.bydgoszcz@pzlow.pl z podaniem Nazwiska i imienia oraz nr legitymacji PZŁ lub nr PESEL do 23 czerwca 2022 r. (godzina rozpoczęcia zostanie podana w późniejszym terminie).

Udostępnij
Twitter
WhatsApp