Szkolenie weterynaryjne dla myśliwych 15 – 17 kwietnia 2024 r.

Szkolenie Weterynaryjne dla myśliwych (WE) nr 853/2004 PE i R z dnia 29.04.2004 r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy informuje, iż w 15-17 kwietnia 2024 r. odbędzie się Szkolenie Weterynaryjne dla myśliwych, którzy wprowadzają tusze pozyskanych zwierząt łownych na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego (punkty skupu, sprzedaż bezpośrednia), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku – szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia osób, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Zgodnie z rozporządzeniem posiadanie przez myśliwych zaświadczenia o ukończonym szkoleniu jest obligatoryjne.

Przypominamy wszystkim, którzy ukończyli takie szkolenie, że jest ono ważne 10 lat

Wszystkie szkolenia odbyte przed 2010 rokiem straciły ważność!!!

Szkolenie odbywać się będzie w trybie zdalnym poprzez aplikację ZOOM. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu muszą posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do internetu z zainstalowaną aplikacją Zoom, umożliwiającą połączenie audiowizualne z wykładowcami podczas wykładu. Wykłady odbędą się w godzinach od 15:00 – 20:00 w dniu 15-16 kwietnia 2024 r. oraz 15:00- 20:45 w dniu 17 kwietnia 2024 r.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia z 10-letnią ważnością.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 12 kwietnia 2024 r. wiadomości e-mail na adres zo.bydgoszcz@pzlow.pl zawierającej imię i nazwisko uczestnika, nr PESEL oraz potwierdzenie opłaty za szkolenie w wysokości 180,00 zł na konto Zarządu Okręgowego PZŁ Bydgoszcz – Bank Millenium nr 36 1160 2202 0000 0000 6087 5610.

PRZYPOMINAMY!

Członek Zrzeszenia jest obowiązany do podnoszenia wiedzy łowieckiej (§8 ust.2.pkt.1 -Statutu PZŁ)

Szkolenie weterynaryjne dla myśliwych

(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 26 listopada 2010 r.Dz.U. z dn. 3 października 2012 r. poz. 1092)

Temat Prowadzący termin
  • Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych, w tym nietypowych zachowań,  związanych  z  chorobami zwierząt.
  • Postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, powstałymi przy pozyskaniu zwierzyny
  • Podstawowe wiadomości dot. skażeń środowiska w Polsce.
dr. Inż. Jakub Pałubicki 15.04.24

1500 do 2000

  • Podstawowe wiadomości dot. epizootiologii zwierząt łownych
  • Występowanie chorób zakaźnych zwierząt w Polsce.
  • Przepisy dot. bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt. Łownych wprowadzane na rynek.
lek. wet. Zygmunt Gadomski  16.04.24

1500 do 2000

  • Występowanie chorób odzwierzęcych w Polsce.
  • Parazytozy wspólne dla ludzi i zwierząt w polskiej strefie klimatycznej.
lek. wet. Zygmunt Gadomski  17.04.24
1500 – 1745
  • Zasady obchodzenia się z upolowaną zwierzyną w łowisku (składowanie i transport), użytkowanie dziczyzny.
  • Najczęściej występujące zmiany anatomopatologiczne u odstrzelonych zwierząt łownych.
dr. Inż. Jakub Pałubicki 17.04.24 

1800 – 2045

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱