Szkolenie na uprawnienia strażnika łowieckiego 20 kwietnia 2024 r.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy informuje, iż w terminie 20 kwietnia 2024 r. (sobota) organizuje szkolenie na uzyskanie uprawnień Strażnika Łowieckiego.

Zajęcia rozpoczynają się w dniu 20 kwietnia 2024 r. o godz. 8:00, w Centrum Szkolenia Łowieckiego na trenie strzelnicy myśliwskiej w Łącku, ul. Myśliwska 5, 88-170 Łącko.

Zakres szkolenia i sprawdzenie wiadomości na egzaminie dla kandydatów na strażników łowieckich zatrudnionych lub powołanych przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich; program zatwierdzony przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach.
 • Uprawnienia strażników łowieckich i wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów na tych strażników.
 • Wybrane zagadnienia z ustawy Prawo Łowieckie i aktów wykonawczych tej ustawy.
 • Gospodarka łowiecka.
 • Elementy prawa karnego i postępowania karnego.
 • Elementy materialnego prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz elementy taktyki i technik interwencyjnych (elementy samoobrony).
 • Zasady współdziałania z Policją, Państwową Strażą Łowiecką, Strażą Graniczną, Służbą Leśną ( w tym Strażą Leśną), Służbą Parków Narodowych (w tym Strażą Parków Narodowych), Państwową Strażą Rybacką, itp.
 • Wybrane zagadnienia z ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 • Egzamin testowy i omówienie pytań egzaminacyjnych.

Zgodnie z ustawą „prawo łowieckie” strażnikiem łowieckim może być osoba, która:

 • Posiada obywatelstwo polskie.
 • Ukończyła 21 lat.
 • Korzysta w pełni z praw publicznych.
 • Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 • Posiada dobry stan zdrowia.
 • Nie była karana sądownie.
 • Ukończyła z wynikiem pozytywnym przeszkolenie według programu opracowanego przez Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Aby uzyskać uprawnienia i zostać powołanym na strażnika łowieckiego nie jest konieczne członkostwo w PZŁ. Szkolenie zalecane jest również stażystom, wiedza zdobyta na szkoleniu może ułatwić uzyskanie uprawnień łowieckich i uzyskanie członkostwa w kole łowieckim.

Warunkiem zgłoszenia się na kurs jest przesłanie na adres e-mail: zo.bydgoszcz@pzlow.pl następujących danych:

 1. Imię i Nazwisko.
 2. Nr legitymacji PZŁ (lub informacja o statusie STAŻYSTA).
 3. Potwierdzenie dokonania przelewu, w tytule: Szkolenie dla strażników łowieckich.

Koszt uczestnictwa 350 zł.

Wpłat należy dokonać na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy o nr: 36 1160 2202 0000 0000 6087 5610 z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Szkolenie dla strażników łowieckich”.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 04 kwietnia 2024 r. W razie pytań prosimy o kontakt z Kol. Luizą Zielińską, pod nr tel. 523 400 652

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱