Sezon polowań zbiorowych

Sezon polowań zbiorowych

Od 1 października rozpoczyna się sezon polowań zbiorowych i w trakcie leśnych spacerów możemy napotkać polujących myśliwych. Jeśli jest to polowanie zbiorowe to warto wykazać się zrozumieniem oraz taktem i wybrać inną trasę spaceru, zachowując bezpieczny dystans. Można zaczekać na zakończenie pędzenia i wtedy kontynuować spacer.
Las służy rekreacji i wypoczynku, spełnia wiele rozmaitych funkcji społecznych, ale jest jednocześnie obwodem łowieckim, gdzie mogą trwać polowania. Nie można żądać od myśliwych zaprzestania polowania, ale także myśliwi muszą tolerować i przewidzieć obecność ludzi w lesie.
Koła łowieckie są zobowiązane powiadamiać urzędy miast i gmin o planowanych plowaniach zbiorowych. Nie ma natomiast przepisów regulujących kwestie oznakowania miejsca polowań. Warto jednak oznakować takie miejsca specjalnymi tablicami „uwaga polowanie”. Tablice stawiamy zarówno na leśnych drogach jak i wdłuż dróg publicznych w sąsiedztwie których odbywać się będą polowania zbiorowe. Koła łowieckie są ubezpieczone od zdarzeń drogowych wynikłych z wypłoszenia zwierzyny w trakcie polowań zbiorowych. Jednak użytkownik drogi musi być o takim zagrożeniu poinformowany, aby mógł zachować szczególną ostrożność.
Regulamin polowań rygorystycznie określa zasady oddawania strzałów, polowania i w pełni zabezpiecza bezpieczeństwo ludzi. Myśliwi są dobrze wyszkoleni, świetnie znają teren i to zwykle oni dostosowują się do ruchu turystycznego w lesie.