Rozstrzygnięcie konkursów Komisji Hodowlanej d.s. zwierzyny drobnej

Rozstrzygnięcie konkursów Komisji Hodowlanej d.s. zwierzyny drobnej

W dniu 23 czerwca 2014 r. w Bydgoszczy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów organizowanych przez Komisję Hodowlaną d.s. zwierzyny drobnej ORŁ w Bydgoszczy w sezonie 2013/2014. W Konkursie na „Lisiarza okręgu bydgoskiego” za sezon 2013/2014 udział brało 45 myśliwych. Na podstawie zweryfikowanych wykazów ustalono wyniki konkursu w części myśliwych indywidualnych:

1. Nowak Robert KŁ Nr 6 „Złoty Róg” – Bydgoszczy 50 szt.
2. Kowalewski Adam W.K.Ł. Nr 250 „Miś” – Bydgoszcz 28 szt.
3. Jędrzejewski Mateusz KŁ Nr 79 „Knieja” – Sośno 26 szt.
4. Pril Grzegorz KŁ Nr 100 „Kicz” – Tuchola 25 szt.
5. Żarczyński Jarosław KŁ Nr KŁ Nr 79 „Knieja” – Sośno 24 szt.
6. Chłąd Bogusław KŁ Nr 3 „Leśnik” – Białe Błota 22 szt.
7. Harenda Hubert KŁ nr 150 „Ryś” – Inowrocław 20 szt.
8. Kawecki Waldemar KŁ Nr 94 „Cis” – Świecie 19 szt.
8. Gwizdała Zbigniew KŁ Nr 102 „Kotlina” – Lipowa 19 szt.
8. Rudnik Piotr KŁ Nr 102 „Kotlina” – Lipowa 19 szt.

Zwycięzca konkursu otrzymał puchar przewodniczącego Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Drobnej przy Okręgowej Radzie Łowieckiej PZŁ w Bydgoszczy. Dziesięciu najlepszym uczestnikom konkursu przyznane zostały medale i nagrody rzeczowe.
Komisja konkursu wyłoniła również Koła Łowieckie najbardziej zaangażowane w pozyskanie lisów i jenotów. Pozycja Koła Łowieckiego ustalona została na podstawie ilości pozyskanych lisów i jenotów przy uwzględnieniu współczynników korygujących, które były uzależnione od powierzchni obwodów łowieckich i liczby członków koła. Jako podstawę współczynników korygujących przyjęto: powierzchnia dzierżawionych obwodów przez Koło równą 10.000 ha (współczynnik korygujący wynosi 1,0), liczba członków macierzystych Koła równa 30 myśliwym ( współczynnik korygujący wynosi 1,0) Pozycje Kół będące wynikiem iloczynu liczby pozyskanych lisów i jenotów oraz współczynników korygujących przedstawia się następująco:

1. KŁ Nr 120 „Bażant” Żnin – 378,9 pkt.
2. KŁ Nr 53 „Nadgoplańskie” Kruszwica – 344,4 pkt.
3. KŁ Nr 151 „Lis” Gniewkowo – 193,9 pkt.
4. KŁ Nr 1 „Bielik” Dziewierzewo – 165,6 pkt.
5. KŁ Nr 79 „Knieja” Sośno – 139,2 pkt.

Kolejnym konkursem, którego dokonano oficjalnego ogłoszenia wyników był konkurs dla kół łowieckich najlepiej gospodarujących zwierzyną drobną w okręgu Bydgoskim. Celem tego konkursu było inspirowanie kół łowieckich do aktywniejszych działań na rzecz rozwoju hodowli zwierzyny drobnej oraz popularyzowanie szczególnie wartościowych osiągnięć w tej dziedzinie. Oczekiwanym rezultatem konkursu było podniesienie na wyższy poziom zagospodarowania dzierżawionych obwodów oraz poprawa stanu populacji zwierzyny drobnej. Komisja w składzie Witold Soroko, Ryszard Morawski, Andrzej Brążkiewicz i Piotr Watola dokonała oceny kół łowieckich i na podstawie wizji lokalnych oraz złożonej dokumentacji ustaliła następującą klasyfikację:

I. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 295 „Wrzos” w Jeziorkach” – nagroda 5.000 zł
II. Koło Łowieckie Nr 119 „Szarak” w Żninie – nagroda 4.000 zł
III. Koło Łowieckie Nr 122 „Diana” w Rogowie – nagroda 3.000 zł
IV. Koło Łowieckie Nr 150 „Ryś” w Inowrocławiu – nagroda 2.000 zł
V. Koło Łowieckie Nr 9 „Gwardia” w Bydgoszczy – nagroda 1.000 zł