Planowane szkolenia dla członków PZŁ w Okręgu Bydgoskim w roku 2022

ZO PZŁ w Bydgoszczy planuje w 2022 roku przygotowanie kursów i szkoleń o następujących tematach:

 • Zasady postępowania przy ograniczeniu populacji bobra europejskiego – osoby planujące odstrzał bobrów są zobowiązane do uczestnictwa w szkoleniu.
 • Szkolenie Weterynaryjne dla myśliwych zgodnie z rozporządzeniem WE 853/2004 PE (ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, tusz wprowadzanych na rynek – sprzedaż bezpośrednia, punkty skupu).
 • Szkolenie z szacowania szkód łowieckich (luty – marzec),
 • Szkolenie dla Sygnalistów Myśliwskich,
 • Szkolenie EKEP PZŁ (mobilna elektroniczna książka polowań),
 • Szkolenie dla instruktorów strzelectwa,
 • Szkolenie dla prowadzących strzelanie,
 • Szkolenie dla skarbników Kół Łowieckich  (koniec stycznia – luty).

Wszystkich chcących wziąć udział w którymś ze szkoleń prosimy o powiadomienie nas  e-mailem t.oset@pzlow.pl z podaniem:

 • rodzaju szkolenia
 • nazwiska i imienia 
 • numeru legitymacji PZŁ
 • macierzystego okręgu PZŁ

Szczegółowe terminy i opłaty za wyżej wymienione kursy będą podane po ustaleniu ostatecznej listy chętnych. Organizacja proponowanych szkoleń uzależniona będzie od ilości zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników (30 osób).

W przypadku ograniczeń epidemiologicznych szkolenia będą przeprowadzone w trybie online za pośrednictwem platformy Zoom.

Share on facebook
Udostępnij
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp