PIERWSZA ROCZNICA

PIERWSZA ROCZNICA

W dniu 11 lipca 2021 r. o godz. 11:00 odbyła się Msza Święta Hubertowska, w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach. W uroczystości udział wzięły delegacje: Zarządów Okręgowych PZŁ w Bydgoszczy i Gdańsku, nadleśnictw oraz kół łowickich. 

Uczczono ubiegłoroczną, doniosłą uroczystość wniesienia relikwii św. Huberta do kościoła parafialnego. Są to jedne z czterech w Polsce, potwierdzone dokumentami kościoła, relikwie pierwszego stopnia. Ubiegłoroczne przekazanie relikwii przez ks. arcybiskupa Mirosława Adamczyka nuncjusza apostolskiego w Argentynie, miało uroczysty wymiar, wieńczący XX-lecie Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach.

Relikwie zostały umieszczone w nowym relikwiarzu (koncepcja: ks. Andrzej Koss, projekt: Monika Knut) wykonanym przez Kazimierza Bigusa – członka Bractwa Św. Huberta w Śliwicach. W relikwiarzu dominuje wieniec jelenia i krzyż, w którego wnętrzu umieszczone zostały relikwie. Dookoła relikwii grandle, poniżej atrybuty władzy biskupiej pastorał i mitra. Dodatkowo herb Śliwic i stuła.

Przeniesienie relikwii do miejsca docelowego, czyli sanktuarium św. Huberta w Okoninach, planowane jest w trakcie tegorocznych uroczystości odpustowych naszego Patrona w dniu 7 listopada 2021 r. 

E.T.