Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

JUBILEUSZOWE ŻYCZENIA

W dniu 29 lipca 2022 r. nasz Kolega Zbigniew Sikorski skończył 95 lat. Stosowne życzenia z tej okazji, szanownemu Jubilatowi przekazali osobiście: Łowczy Okręgowy Łukasz Kowal, przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Łowiectwa Aleksandra Szulc i redaktor naczelny kwartalnika Nemrod Eugeniusz Trzciński

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy oraz redakcja Nemroda życzą koledze Zbyszkowi dobrego zdrowia, niespożytej energii, pogody ducha oraz pełnej satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć. Niech każdy dzień przynosi Koledze szczęście, a święty Hubert obdarza łaskami. 

Kolega Zbigniew Sikorski w trakcie pełnienia służby w garnizonie Bydgoszcz, po zdaniu egzaminów, w dniu 2 lipca 1975 roku, został przyjęty w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego. Od tamtego czasu jest członkiem Wojskowego Koła Łowieckiego nr 248 „Sokół” w Bydgoszczy. Pełnił w nim różne funkcje, w tym prezesa koła i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Był też członkiem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej i wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy WRŁ. Za działalność łowiecką został uhonorowany w 2014 r. najwyższym odznaczeniem łowieckim „Złomem”. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków WKŁ Nr 248 „Sokół” w Bydgoszczy z dnia 21 kwietnia 2012 r. – nadano Zbigniewowi Sikorskiemu tytuł „Członkostwa Honorowego Koła”. Nadal zaliczany jest do najbardziej aktywnych i pracowitych myśliwych. Darzony jest przez kolegów myśliwych olbrzymim szacunkiem, z wszystkimi mówi sobie po imieniu, również tymi najmłodszymi.

 

Udostępnij
Twitter
WhatsApp