Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Grzegorz Wiśniewski odszedł na emeryturę

Odchodzący na emeryturę Kol. Grzegorz Wiśniewski przepracował 46 lat w Polskim Związku Łowieckim. Ściśle związany z łowiectwem bydgoskim –  od  1971   roku, będąc uczniem Technikum Leśnego w Tucholi, gdzie należał   do pierwszej, dziewięcioosobowej grupy uczniów – pierwszych   członków Gniazda Sokolników aż po objęcie funkcji wojewódzkiego a następnie okręgowego łowczego we Włocławku.  Dzięki doświadczeniu zawodowemu, profesjonalizmowi i oddaniu łowiectwu w jego osobie wielu  myśliwych  miało swoisty wzór do naśladowania. Bogata i efektywna działalność społeczna na rzecz gospodarki łowieckiej, aktywnej ochrony przyrody, krzewienia tradycji i zwyczajów myśliwskich czy szeroko pojętej kultury łowieckiej przysporzyła mu wielu sympatyków.

Grzegorz Wiśniewski uczestniczył w akcji wsiedlanie bobra na nasze tereny ze wspaniałym jak widać obecnie skutkiem. Współtwórca programu edukacyjny „Myśliwi – Dzieciom, Dzieci – Zwierzętom” realizowany przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego. Pomysłodawca programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w województwie kujawsko-pomorskim , Kujawsko – Dobrzyńskiego Dnia Kultury Rolniczej, Leśnej i Łowieckiej – Pikniku Ekologicznego w Ciechocinku itp.

Zamiłowany sokolnik uczestnik  I Łowów z Sokołami, które odbyły się 20 października 1973 w Kobylnikach, a następnie współorganizator łowów w latach 1983, 1990, 1996 . W latach 1982-85 wice sokolniczy,   natomiast w latach 1992-95 członek komisji rewizyjnej Gniazda. W Polskim Związku Łowieckim w ramach pracy zawodowej i   działalności społecznej pełnił i pełni następujące funkcje:

  • w latach 1977-1983 – przewodniczący Komisji Hodowlanej WRŁ,
  • w latach 1982-1985 -sekretarz ZW PZŁ we Włocławku,
  • od 1985 roku do chwili obecnej – Przewodniczący ZW PZŁ we   Włocławku,
  • w latach 1986-1995 -członek Głównej Komisji Kynologicznej,
  • od 1990 roku – członek Naczelnej Rady Łowieckiej,
  • od 1993 roku – ekspert delegacji polskiej do CIC w zakresie   sokolnictwa i ochrony ptaków drapieżnych,
  • od 1994 roku – przewodniczący Rady Programu „Aktywnej Ochrony   Sokoła Wędrownego” w Polsce.

 

Jest współorganizatorem i członkiem Klubu Sygnalistów   Myśliwskich. Z ramienia NRŁ był członkiem komisji opracowującej   ustawę „Prawo łowieckie”, a także członkiem zespołu   wspierającego komisję statutową PZŁ. Organizator wielu Łowów z   Sokołami oraz sympozjów na temat: ptaków drapieżnych w Kikole w   1985 roku i sokoła wędrownego w Ciechocinku w 1994 roku. Marzeniem jego jest doprowadzenie do stworzenia stabilnych   podstaw prawnych, do prowadzenia działalności sokolniczej w   ścisłym powiązaniu ze strukturami PZŁ, a także uaktywnienie   działalności sokolników w zakresie hodowli ptaków i umocnienia   działalności Gniazda Sokolników, szczególnie w zakresie ochrony   ptaków drapieżnych. Instruktor i sędzia strzelectwa, lektor z zakresu gospodarki łowieckiej, prawa łowieckiego, wyceny trofeów łowieckich.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy oraz bydgoscy myśliwi życzą Ci wielu radosnych i owocnych dni na zasłużonej emeryturze. Darz Bór!

Udostępnij
Twitter
WhatsApp