Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

XXI Puchar Łuczniczki – Łącko 11.09.2022r.

Komisja Strzelacka wraz z Zarządem Okręgowym PZŁ w Bydgoszczy zaprasza na XXI Puchar Łuczniczki, który odbędzie się na Strzelnicy Myśliwskiej w Łącku k/ Pakości.

Zgłoszenie udziału w zawodach odbywa się poprzez wpłatę wpisowego w wysokości 250 zł na numer rachunku bankowego ZO PZŁ w Bydgoszczy: 36 1160 2202 0000 0000 6087 5610, w terminie do dnia 04 września br. Na przelewie należy podać imię i nazwisko zawodnika, nr legitymacji PZŁ. Warunkiem rejestracji zawodnika w sekretariacie zawodów jest okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty wpisowego. Regulamin w załączeniu. 

Darz Bór!
ZO PZŁ w Bydgoszczy

DO POBRANIA: Regulamin Pucharu Łuczniczki 2022

Udostępnij
Twitter
WhatsApp