Szkolenie Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w PZŁ | MAJ 2024

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy informuje, iż w terminie 10-12 maja 2024 r. na strzelnicy myśliwskiej w Łącku organizuje kurs na uprawnienia Sędziego i Instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w PZŁ, zgodnie z uchwałą NRŁ nr 358/2021 z dnia 10 maja 2021 r. Dodatkowo dla osób, które posiadają uprawnienia Sędzia i Instruktor strzelectwa myśliwskiego zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w celu uzyskania tytułu prowadzącego strzelenie zgodnie z uchwałą NRŁ nr 385/2021 z dnia 10 maja 2021 r.

Zajęcia rozpoczynają się w dniu 10 maja 2024 r. (piątek) o godz. 16:00 na terenie strzelnicy myśliwskiej w Łącku, wykładami z pierwszej pomocy w ilości 6 godzin lekcyjnych, dla osób, które uczestniczą w pełnym kursie oraz dla Sędziów i instruktorów Strzelectwa PZŁ, które chcą uzupełnić swoje kwalifikacje o uprawnienia prowadzącego.

Szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” prowadzi Arkadiusz Jańczak

W dniach 11 i 12 maja 2024 r. (sobota, niedziela) od godz. 8:00, na strzelnicy myśliwskiej w Łącku odbędzie się szkolenie teoretyczne, w ilości 20 godzin lekcyjnych, tylko dla osób, które uczestniczą w pełnym kursie od podstaw.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna 
 • Prawidła strzelań myśliwskich organizowanych przez PZŁ 
 • Zawody strzeleckie organizowane przez PZŁ 
 • Prowadzenie strzelań na strzelnicy 
 • Broń i amunicję myśliwską
 • Optykę myśliwską
 • Elementy balistyki 
 • Ustawę o broni i amunicji
 • Przestrzelanie broni myśliwskiej 
 • Ocenę stanu technicznego broni 
 • Zajęcia praktyczne z przygotowania strzelnicy do zawodów strzeleckich 
 • Egzamin końcowy: 30 pytań otwartych i zamkniętych 

W dniach 11 i 12 maja 2024 r. (sobota, niedziela) od godz. 8:00, szkolenie teoretyczne
i praktyczne prowadzi Andrzej Kitliński, Lektor prawa PZŁ, Lektor Strzelectwa PZŁ, Instruktor i Sędzia strzelectwa myśliwskiego, Prowadzący Strzelanie PZŁ i LOK

Aby móc ubiegać się o uzyskanie uprawnień Sędziego i Instruktora oraz Prowadzącego Strzelanie w PZŁ należy posiadać co najmniej 5-letni staż w PZŁ.

Koszt szkolenia wynosi odpowiednio: 200 zł dla osób z kursu uzupełniającego posiadane uprawnienia Sędzia i Instruktor Strzelectwa Myśliwskiego  oraz 600 zł dla osób, które uczestniczą w pełnym kursie na Sędziego i Instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w PZŁ.

Warunkiem zgłoszenia się na kurs jest przesłanie na adres e-mail: zo.bydgoszcz@pzlow.pl następujących danych:

 1. Imię i Nazwisko.
 2. Nr legitymacji PZŁ.
 3. Potwierdzenie dokonania przelewu.
 4. Wskazanie kurs uzupełniający, czy kurs pełen.

Wpłat należy dokonać na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy o nr: 36 1160 2202 0000 0000 6087 5610 z dopiskiem: „Imię i nazwisko, kurs uzupełniający Sędziego i Instruktora strzelectwa myśliwskiego, bądź kurs Sędziego i Instruktora strzelectwa myśliwskiego oraz Prowadzącego Strzelanie w PZŁ”.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 26 kwietnia 2024 r. Ilość miejsc max. 35 osób – decyduje kolejność wpłat. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Kol. Luizą Zielińską, pod nr tel. 523 400 652

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱