ŚWIĘTY HUBERT…

ŚWIĘTY HUBERT…

W Śliwicach, w niedzielę 5 lipca 2020 r., o godz. 11:00, odbyła się uroczysta Msza Święta, podczas której wniesione zostały do kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, relikwie św. Huberta, z przeznaczeniem dla Sanktuarium Św. Huberta w Okoninach.Uroczystości odbyły się pod przewodnictwem arcybiskupa Mirosława Adamczyka nuncjusza apostolskiego w Argentynie, który osobiście przekazał relikwie parafii. Wśród celebrantów Mszy Świętej krajowy duszpasterz myśliwych ks. Sylwester Dziedzic. W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe, członkowie Bractwa Św. Huberta, myśliwi i leśnicy oraz mieszkańcy Śliwic. Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy reprezentował członek ZO PZŁ Kol.  Rafał Sulkowski.- Mamy wyjątkową niedzielę, wyjątkowy dzień, uroczystość wprowadzenia do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach relikwii św. Huberta – oznajmił arcybiskup Mirosław Adamczyk, głosząc okolicznościową homilię. – W kulcie relikwii nie chodzi o strzęp materiału czy o kawałek kości, lecz o czczoną osobę i o przykład jej wiary w dążeniu do samego Boga – wspomniał hierarcha. – Tutaj na tej ziemi w Borach Tucholskich, przynajmniej od piętnastego wieku, istniał i panuje do dziś kult św. Huberta. Jest to patron myśliwych, leśników, jeźdźców, tych wszystkich ludzi, którzy żyją z lasu, pracują w lesie. Ten kult jest wiecznie żywy… Święty Hubert jest przykładem, że można się nawrócić w każdym momencie, że można nawrócić się zawsze… Święty Hubert uczy nas miłości do natury, do lasu, jest dla nas wzorem pokory, miłości i zrozumienia drugiego człowieka… Niech pobożny przykład św. Huberta – patrona – zawsze wam towarzyszy – życzył, kończąc homilię arcybiskup Mirosław Adamczyk.Kościół w Śliwicach – według posiadanej wiedzy – jest dzisiaj drugim miejscem w Polsce, w którym znajdują się relikwie św. Huberta pierwszego stopnia, potwierdzone dokumentami kościoła.

Gmina Śliwice oraz diecezja pelplińska prowadzą starania, aby św. Hubert został patronem tej gminy.