Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

ŚWIĘTY HUBERT PATRONEM GMINY ŚLIWICE

W dniu 6 listopada 2022 r. w Śliwicach odbyły się uroczystości ustanowienia Świętego Huberta Patronem Gminy Śliwice. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą o godz. 14.00 w miejscowym kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna uroczyście przekazał decyzję Stolicy Apostolskiej o nadaniu Gminie Śliwice patronatu św. Huberta.

Wszystko zaczęło się w 2016 r. Bractwo Św. Huberta zwróciło się do Rady Gminy Śliwice z wnioskiem o ustanowienie św. Huberta patronem gminy. Wniosek został przyjęty – Rada jednogłośnie podjęła uchwałę, która następnie została pozytywnie zaopiniowana przez wszystkie szczeble organizacyjne Kościoła i trafiła do Watykanu… Decyzję, za zgodą papieża Franciszka, wydała Stolica Apostolska 15 grudnia 2021 roku.

– Na obszarze gminy Śliwice, kult św. Huberta jest bardzo stary i jest silnie udokumentowany od XIX wieku – podkreślił przed rozpoczęciem Mszy świętej ks. prałat Andrzej Koss proboszcz parafii a zarazem diecezjalny duszpasterz myśliwych i leśników. Przypomniał dalej, że w XX wieku wybudowano w Okoninach kościół św. Huberta, powstało Bractwo św. Huberta, którego kult rozwija się także współcześnie.

W homilii biskup Ryszard Kasyna zachęcał, aby powierzyć się wstawiennictwu św. Huberta. Podkreślił, że fakt patronatu św. Huberta „niech przypomina wszystkim, nie tylko myśliwym i leśnikom, o dbałości każdego z nas o to drugie życie i niech czuwa nad gminą Śliwice”.

Po Mszy świętej został sformowany korowód, który przemaszerował do Gminnego Ośrodka Kultury. Tam odbyła się część artystyczna (występ artystów z Teatru Otwartego w Gdańsku). Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej Andrzej Hinc uhonorował Jana Myśliwca Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, przyznanym przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich. Okolicznościowym poczęstunkiem zakończono uroczystość. Było to bezprecedensowe wydarzenie, gdyż żadna gmina w Polsce jeszcze nie otrzymała patronatu Św. Huberta.

Uroczystość zgromadziła liczne delegacje myśliwych, leśników, władz samorządowych, instytucji oraz wielu organizacji z Borów Tucholskich oraz województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Łowiectwo bydgoskie reprezentował Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy wraz z pocztem sztandarowym.

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Trzciński

Udostępnij
Twitter
WhatsApp