Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Bydgoszczy 29.06.2024 r.

W dniu 29 czerwca 2024 r. w Audytorium NOVUM Politechniki Bydgoskiej na 162 delegatów w okręgu bydgoskiego PZŁ stawiło się 114, OZD był władny podejmować uchwały.

Wysłuchano sprawozdań za rok 2023: Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy, Okręgowego Sądu łowieckiego, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Zespołu nadzorczo – kontrolnego. Wysłuchano członka Naczelnej Rady Łowieckiej na temat jej bieżącej działalności. Zatwierdzono sprawozdania za rok 2023, przyjęto plan działalności oraz budżet na 2024r. Każdy, kto poczuł, potrzebę zabrania głosu, miał ku temu możliwość.

Wręczono odznakę 50. lecia członkostwa w PZŁ Kol. Maciejowi Jankowskiemu członkowi KŁ nr 66 „Szarak” w Strzelnie, wręczono nagrody w konkursie dla kół łowieckich „Dla najlepiej gospodarujących zwierzyna grubą”, gdzie najlepsze okazało się WKŁ nr 535 „Odnowa” z Bydgoszczy a wyróżnienia otrzymały KŁ nr 3 „Leśnik” w Białych Błotach oraz KŁ nr 9 Gwardia” w Bydgoszczy. Na koniec głosowano i zatwierdzono uchwałę zjazdową OZD PZŁ w Bydgoszczy z dn. 29.06.2024 r.

(fot. E. Trzciński, M. Grugel)

Darz Bór!
ZO PZŁ w Bydgoszczy

GALERIA:

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱