Nowe wnioski o dzierżawy obwodów

Nowe wnioski o dzierżawy obwodów

W związku z Rozporządzeniem Ministra  Klimatu i  Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (§ 3 pkt 5), oraz § 100 Statutu PZŁ z dnia 16 lutego 2019 roku, w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Bydgoszczy w dniu 16 lutego 2021 r od godziny 9:00 odbyło się pierwsze posiedzenie w/w komisji. Tematem posiedzenie była ocena wniosków złożonych dla obwodów łowieckich położonych w województwie pomorskim  (Uchwała Nr 239/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 w sprawie podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii DU WP poz. 1866 z dnia 14.04.2020 r.) W skład komisji weszli powołani członkowie komisji na posiedzeniu ZO PZŁ w Bydgoszczy tj Michał Kolasiński, Radosław Gronikowski i Marek Grugel, członkowie Komisji d.s. opiniowania wniosków kół łowieckich OZD w osobach Krzysztof Marek Sztajnborn, Andrzej Pestka, Maciej Imański oraz przedstawiciele: RDLP w Toruniu – Maria Oset, Pomorskiej Izby Rolniczej – Dariusz Dąbrowski, Starostwa Powiatowego w Chojnicach – Stanisław Sumiński, Janusz Stefankiewicz

Do dnia 15 lutego 2021 r. do ZO PZŁ w Bydgoszczy złożono 19 wniosków. Komisja rozpatrzyła 18 wniosków co do których podjęto uchwały wskazujące dotychczasowe Koła Łowieckie , jako te które należy wskazać we wnioskach zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego o dzierżawę obwodu łowieckiego, przekazywanym wydzierżawiającemu.

Zgodnie z § 7 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz.U. z dnia 21.01.2021 poz. 139), komisja nie rozpatrywała wniosku KŁ Nr 152 Bór w Rytli na dzierżawę obwodu nr 286 będącego już dzierżawionym przez KŁ Nr 34 „Knieja” w Rytlu, które uzyskało  30 pkt

Kolejne posiedzenia komisji dla obwodów położonych w województwie kujawsko-pomorskim obradować będą w dniach 22, 23, 24 marca 2021 r. (Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 20 marca 2021 r.)