Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

„Łowiectwo i wędkarstwo w walce o bioróżnorodność środowiska”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. „Łowiectwo i wędkarstwo w walce o bioróżnorodność środowiska” zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łącko razem z ZO PZŁ w Bydgoszczy, pod honorowym patronatem Wojewody Kujawsko-​Pomorskiego został rozstrzygnięty. W konkursie brało udział 97 dzieci z trzech szkół podstawowych na terenie Gminy Pakość.  Do II etapu konkursu zakwalifikowano 27 prac konkursowych.

Celem konkursu było zachęcenie uczniów do poznawania przyrody i zachodzących
w niej zjawisk oraz zwrócenie uwagi na pracę myśliwych i wędkarzy w celu ochrony bioróżnorodności i uwrażliwienie na kwestie związane z zagrożoną dziś bioróżnorodności, motywowanie uczestników do poszerzania wiedzy związanej z zagrożeniami i ochroną bioróżnorodności, propagowanie postaw proekologicznych i zachęcenie do wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowalniać proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt oraz zwiększenie efektywności pracy z uczniami zdolnymi.

„Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Utrata różnorodności biologicznej jest największym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania życia na Ziemi. Człowiek, zmieniając klimat i przekształcając środowisko naturalne, zmienia przestrzeń do życia i rozmnażania innym organizmom, które często nie potrafią bytować w nowych warunkach. Dlatego tak ważny jest wkład pracy organizacji zajmujących się łowiectwem i wędkarstwem
w zachowanie różnorodności biologicznej poprzez introdukcję, zarybianie i ochronę siedlisk.

Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Mamy nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość. Takiej kreatywności możemy im tylko pozazdrościć!

Po długich naradach jury konkursowe wybrało Laureatów w każdej kategorii z każdej ze szkół oraz jednego Głównego Laureata konkursu i przyznało wyróżnienia.

Dla przypomnienia prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych – pierwsza dla uczniów z klas I – IV, a druga dla uczniów klas V – VIII.

Oto lista zwycięzców:

Głównym Laureatem Konkursu wybrano Zuzannę Urbańską ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości za pracę:

Kategoria uczniowie z klas I – IV

 • I laureat – Elena Paciorek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
 • I laureat – Blanka Dziewiątkowska ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego
  w Pakości,
 • I laureat – Paweł Kalczyński ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,

Kategoria uczniowie z klas V – VIII

 • I laureat – Sandra Majchrzak ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
 • I laureat – Hubert Urbański ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
 • I laureat – Kinga Małek ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,

Wyróżnienia otrzymują:

Kategoria uczniowie z klas I – IV

 • Kornelia Kopczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
 • Maria Kozłowska z ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
 • Franciszek Rakowski ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
 • Aleksander Cyganek ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
 • Oliwia Doczekalska ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
 • Wiktoria Lampka ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
 • Antoni Wojciechowski ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
 • Kalina Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu
 • Lena Wodzińska ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu
 • Alicja Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu

Kategoria uczniowie z klas V – VIII

 • Zofia Jaworska ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,
 • Laura Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kościelcu,
 • Kacper Siwkowski z ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
 • Zuzanna Tomaszewska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
 • Katarzyna Wojciechowska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
  w Pakości,
 • Paweł Czkalski ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
 • Oliwier Maj ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
 • Oskar Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
 • Wiktor Wiśniewski ze Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości

W związku z ograniczeniami związanymi z najnowszymi zaleceniami przeciwdziałania pandemii COVID-19 laureaci zostali nagrodzeni w dniu 15 grudnia 2021r a uroczystego wręczenia nagród dokonali Przewodniczący Rady Miasta w Pakości Tomasz Oset, Zastępca Burmistrza – Szymon Łepski oraz Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość – Agnieszka Chlebicka

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Udostępnij
Twitter
WhatsApp