Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

II Polowanie Współredaktorów Kwartalnika „Nemrod”